Thư viện ảnh

 • Trang chủ
 • Ảnh
 • Giấy phép lưu hành của bộ y tế Việt Nam

  Giấy phép lưu hành sản phẩm Dầu Gội Tắm Đông Y 893 của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO 
Hồ Sơ Công Bố sản phẩm Dầu Gội Tắm Đông Y 893 của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO 
Giấy phép lưu hành chữa dạ dày DAIVIDA của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO 
Giấy phép lưu hành Dung Dịch Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Daibio 
Giấy phép lưu hành Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO 
Giấy phép lưu hành Viên Hoàn Cứng Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  Giấy phép lưu hành sản phẩm Dầu Gội Tắm Đông Y 893 của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  • Giấy phép lưu hành sản phẩm Dầu Gội Tắm Đông Y 893 của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  • 
Hồ Sơ Công Bố sản phẩm Dầu Gội Tắm Đông Y 893 của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  • 
Giấy phép lưu hành chữa dạ dày DAIVIDA của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  • 
Giấy phép lưu hành Dung Dịch Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Daibio
  • 
Giấy phép lưu hành Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO
  • 
Giấy phép lưu hành Viên Hoàn Cứng Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO của Công ty Phòng khám Đại Gia Đình DAIBIO

  Những Hoạt Động Y Tế Của DAIBIO

  X
  X

  Tin Nóng

  youttwitterfb-thich-daibio

  X

  CÔNG TY DAIBIO

  PHÒNG KHÁM CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI GIA ĐÌNH DAIBIO

    info@daibio.com.vn                   www.daibio.com
    www.daibio.com.vn                   www.DongTrungHaThaoVietNam.com

  Số 38 Ngõ Thái Thịnh 1, quận Đống Đa, Hà Nội
  84 . 04 . 6275 4799

  Fax : 84 . 04 . 6275 4729
  LH Y Tế Trực Tiếp: 84 . 098 220 7805

  FacebookLinkedinTwitter