Hotline

Công nghệ giám đinh ADN hài cốt

Hiện nay trên thế giới sử dụng 4 công nghệ chủ yếu để giám định ADN hài cốt. Đó là dùng ADN ty thể, ADN trên nhiễm sắc thể Y, các đoạn lặp nhỏ liên tiếp trên ADN nhân và sự đa hình nucleotid đơn. Ba công nghệ sau dùng ADN của nhân tế bào. Mỗi kỹ thuật có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuỳ thuộc vào mức độ phân huỷ của hài cốt mà lựa chọn công nghệ nào hoặc các công nghệ nào. Trong trường hợp mức phân huỷ thấp có thể lựa chọn các công nghệ dùng ADN nhân tế bào. Khi đó độ chính xác sẽ cao hơn hẳn và thời gian giám định rút ngắn chỉ còn vài ngày. Trong trường hợp mức độ phân huỷ cao thì chỉ có thể dùng ADN ty thể. Độ chính xác thấp hơn và thời gian giám định đòi hỏi nhiều tuần. Ở nước ta hiện nay mới chỉ dùng công nghệ ADN ty thể. Riêng Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền phối hợp sử dụng cả công nghệ ADN ty thể và ADN nhân, đã đưa lại kết quả và đã giải quyết được những trường hợp cụ thể. Mẫu hài cốt có thể là xương (khoảng 3g) hoặc 1 - 2 chiếc răng còn chân răng. Nên cạo sạch mẫu bằng dao sắc, sau đó bảo quản nơi càng khô càng tốt, trước khi chuyển đến cho Trung tâm. Mẫu của người thân có thể theo dòng mẹ như thường lệ, nhưng cũng có thể theo trực hệ, tốt nhất là anh em trai ruột (cùng cha cùng mẹ) của hài cốt. Thời gian xét nghiệm hiện nay là 2 tuần cho mẫu xương và 5 ngày cho mẫu răng mà ADN chưa bị phân huỷ nhiều.
Theo Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền

X