Hotline
Nuôi cấy tế bào mầm
Năm 1998, Thomson và cs đã phân lập được tế bào ES từ phôi người và nhận thấy chúng khác v...
Nhân bản vô tính
Nhân bản vô tính là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di t...
Công nghệ PROTEIN
Chủ biểu hiện thích hợp, vì một protein được sửa đổi sẽ không thể biểu hiện trong cùng một...
Công nghệ  ENZYME
Hiện nay, hằng năm thị trường enzyme thế giới tiêu thụ hơn 1,5 tỷ USD và người ta dự đoán ...
Công nghệ di truyền
Khả năng ứng dụng của kỹ thuật tái tổ hợp (recombinant techniques) hơn 10 năm qua đã có mộ...
Phân lập ENZYME hòa tan
Thường các nhân tố ức chế protein phải được bổ sung để làm giảm ảnh hưởng phá huỷ của prot...
 Tách chiết tinh sạch PROTEIN/ENZYME
Các enzyme hoặc protein được sản xuất bằng vi sinh vật có thể ở nội bào, ở khoang gian bào...
Tinh sạch ENZYME
Tinh sạch enzyme là một bước rất cần thiết, tuy nhiên thường chỉ thực hiện đối với những e...
Sinh khôi vi sinh vật công nghệ lên men
Công nghệ thu sinh khối vi sinh vật là các quá trình nuôi cấy các chủng thuần khiết hoặc h...
Sản phẩm lên men vi sinh vật
Rượu đã được con người sản xuất và sử dụng rất lâu, vào khoảng 6.000 năm trước công nguyên...
Vi khuẩn
Vi khuẩn có nhiều hình thái, kích thước và sắp xếp khác nhau. Đường kính của phần lớn vi k...
Tái tổ hợp vi sinh vật
Không có một lĩnh vực nào của công nghệ sinh học thực nghiệm lại phát triển nhanh chóng nh...

X