Hotline
Xạ khuẩn
Xạ khuẩn được phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên. Trong mỗi gam đất nói chung thường có t...
Gắn đoạn DNA/GEN vào VECTOR
Các enzyme hạn chế hiện diện trong hầu hết các tế bào vi khuẩn để ngăn cản DNA ngoại lai t...
Công nghệ giám định ADN hài cốt
Hiện nay trên thế giới sử dụng 4 công nghệ chủ yếu để giám định ADN hài cốt. Đó là dùng AD...
ENZYM giới hạn trong phân tich ADN
Hầu hết các phân tử ADN trong tự nhiên đều lớn hơn nhiều so với kích thước có thể thao tác...
 Tinh sạch và làm giàu  ACID NUCLIEC
Nghiên cứu tinh sạch và làm giàu acid nucleic của vi sinh vật trong các mẫu bệnh phẩm bằng...
Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Khác với sự di truyền qua nhân, di truyền tế bào chất do các gen trong các bào quan ti thể...
Định công nghệ sinh học
Có nhiều định nghĩa và cách diễn đạt khác nhau về công nghệ sinh học tùy theo từng tác giả...
Lịch sử hình thành công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học phát triển cho đến ngày nay, đã qua ba giai đoạn chính
Khoa học kinh tế công nghệ sinh học
Một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học hiện đại
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Các chế phẩm sinh học dùng trong bảo vệ cây trồng vật nuôi, như: vaccine, thuốc trừ sâu bệ...
Vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học
Công nghệ DNA tái tổ hợp đã giúp các nhà khoa học thay đổi cơ chế tiến hóa của tự nhiên, s...
CNSH công nghiệp và thực phẩm
CNSH công nghiệp bao gồm lĩnh vực + sản xuất các loại enzyme như amylase, cellulase và pr...

X