Hotline
Xử lý chất thải rắn
Các phương pháp xử lý chất thải rắn thường được sử dụng là chôn trong đất (landfilling) ho...
Bao vệ môi trường bắng CNSH
Xin giới thiệu một số thành tựu công nghệ sinh học của các nhà khoa học Việt Nam trong nỗ ...
Ứng dụng CNSH trong xử lý rác thải
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trấn Hà Tiên đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm...
Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
Công Nghệ Sinh Học môi trường là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật...
Sản phẩm hỗ trợ bệnh ung thư
Mới đây, các nhà KH thuộc Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Khoa học Công nghệ V...
Công nghệ  NANO
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ nano London (LCN) tại UCL đang sử dụng một phư...
Ứng dụng CNSH trong điều trị bệnh
Trên thế giới, hiện những kỹ thuật tiên tiến trong phân tích ADN cũng như công nghệ tế bào...
Tạo mô não từ tế bào gốc
nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ đã tạo ra các mô não chức năng của con người từ các tế...
Tạo tế bào gan từ da người
Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã tạo ra tế bào gan bằng cách tái lập các tế bào gốc lấ...
CNSH phát triển cho tương lai
Đó là khẳng định của hầu hết các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp trong và ngoài nước tại h...
GEN chuyển đổi giới tính ở DƯA MELON
Gen chịu trách nhiệm chuyển đổi giới tính ở dưa Melon cung cấp đầu mối về sự tiến hóa giới...
Nhóm HOÓC MÔN thực vật mới
Các nhà thực vật học đã tìm thấy đột biến phân nhánh không giới hạn ở đậu Hà Lan. Đột biến...

X