Hotline

Tinh sạch và làm giàu acid nucliec

Tinh sạch và làm giàu acid nucleic trong các mẫu nghiên cứu là khâu rất quan trọng trong nhiều ứng dụng sinh học. Phương pháp thường được sử dụng là của tác giả Boom và cộng sự mà trong đó hạt silica hay màng xốp silica liên kết bền vững, đặc hiệu với acid nucleic ở hệ đệm có nồng độ muối cao và sức căng bề mặt thấp (chaotropic salt). Một cải tiến mang tính đột phá gần đây được các công ty hàng đầu thế giới về sinh học phân tử như Invitrogen, Roche Diagnostic, Qiagen…đưa ra ứng dụng là sử dùng hạt nano từ bọc silica để tách chiết acid nucleic, nhờ đó hiệu qủa tách chiết được tăng lên và thời gian được giảm xuống nhiều lần, đặc biệt quá trình tách chiết có thể tự động hóa bằng Robot. Với những tính năng ưu việt của hạt từ nano bọc silica như vậy, chúng tôi đã phối hợp với nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Vật liệu – ĐHKHTN nghiên cứu chế tạo bộ kit tinh sạch acid nucleic của vi sinh vật (bộ kit được đặt tên là Virus Magnet Nano kit) bằng hạt nano từ bọc silica (viết tắt là Mag-Si Nano). Kết quả bước đầu cho thấy hạt Mag-Si Nano có khả năng tinh sạch ADN của virus gây bệnh viêm gan B (Hepatitis B Virus), virus gây bệnh viêm gan C (Hepatitis C Vius) từ mẫu huyết thanh, và cho sản phẩm tinh sạch có độ nhạy tương đương khi tinh sạch bằng kit QIAmp Ultrasens Virus kit của Qiagen. ADN tinh sạch bằng hạt từ Mag-Si Nano có thể sử dụng cho phản ứng PCR nhằm phát hiện đoạn gen đặc hiệu của HBV, HCV giúp cho chẩn đoán mẫu máu nhiễm các virus này.
 
Theo nhập môn công nghệ sinh học của
Nguyễn Hoàng Lộc

X