Hotline

Tưởng Nhớ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 - 04/10/2013)

TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(25/8/1911 - 04/10/2013)
 
 
Mai sau còn biết bao giờ
Được nhìn Đại Tướng phất cờ trên cao
Mai sau còn có khi nào
Lính nghe Đại Tướng ào ào xông lên
Ba quân xông giữa trận tiền
Phất cờ chiến thắng Điện Biên lẫy lừng
Nay Người về cõi vĩnh hằng
Lòng dân sùi sụt rưng rưng nhớ Người
Người về Đảo Yến trùng khơi (QuảngBình)
Yến chim bay lượn bầu trời thênh thang
Người đi thanh thản vô vàn
Chóng thành Tiên Phật sánh ngang Triết Hiền
Hà Nội 8/10/2013
Giáo Sư Viện Sỹ Tiến Sỹ Khoa Học Đái Duy Ban

X