Bạc hà
Hotline

Bạc hà

Chữa cảm cúm, nhức đầu, ngạt mũi, viêm họng, kích thích tiêu hoá, chữa đau bụng, đầy bụng.Cất tinh đầu bạc hà và chế menthol dùng để sản xuất dầu cao sao vàng, thuốc đánh răng, làm thơm thuốc và một số ngành kỹ nghệ.
 
BỘ PHẬN DÙNG:
Thân, cành mang lá (Herba Menthae)
 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CHÍNH:
Tinh dầu, trong đó thành phần chủ yếu là menthol.
 
CÔNG DỤNG:
Chữa cảm cúm, nhức đầu, ngạt mũi, viêm họng, kích thích tiêu hoá, chữa đau bụng, đầy bụng.
Cất tinh đầu bạc hà và chế menthol dùng để sản xuất dầu cao sao vàng, thuốc đánh răng, làm thơm thuốc và một số ngành kỹ nghệ.
 
CÁCH DÙNG, LIỀU LƯỢNG:
Dùng dưới dạng thuốc xông, thuốc hãm 12-20g mỗi ngày.
 
 
Theo dược điển Việt Nam xuất bản lần thứ tư
Hội Đồng Dược Điển Việt Nam
Bộ Y Tế

X