Các PROTEIN tái tổ hợp
Hotline

Các PROTEIN tái tổ hợp

Protein tái tổ hợp (protein ngoại lai) là protein tự nhiên được cải biến bằng công nghệ DNA tái tổ hợp nhằm nâng cao hoặc thay đổi hoạt tính của chúng.
 
Nuôi cấy tế bào thực vật đã được sử dụng để sản xuất các sản phẩm tự nhiên cách đây hơn 20 năm và gần đây hơn chúng được dùng để sản xuất các protein tái tổ hợp. Các tế bào thực vật rất thích hợp cho các nguyên liệu tái tổ hợp do chúng có thể sinh trưởng trên môi trường tương đối đơn giản không cần bổ sung protein. Nếu protein ngoại lai được sản xuất trong nuôi cấy tế bào và được tiết ra trong môi trường, nhiều hơn phần được tích lũy trong tế bào, thì việc thu hồi và tinh sạch sản phẩm có thể được tiến hành mà không có nhiều protein nhiễm bẩn. Các protein có nguồn gốc thực vật an toàn cho người hơn các protein có nguồn gốc từ tế bào động vật bởi vì các chất nhiễm bẩn và virus thực vật không phải là tác nhân gây bệnh ở người. Ngoài ra, nuôi cấy tế bào thực vật cũng là một công cụ thực nghiệm thuận lợi cho việc khảo sát sự sản xuất protein ngoại lai trong cây hoàn chỉnh.
Bảng 4.4. Sản xuất các protein tái tổ hợp bằng nuôi cấy tế bào thực vật Protein
Loài thực vật
Hormone sinh trưởng ở người
Nicotiana tabacum
Albumin huyết thanh người
N. tabacum, Solanum tuberosum
Nhân tố sinh trưởng biểu mô ở người
N. tabacum
Nhân tố sinh trưởng ở cá hồi
N. tabacum
α-interferon người
Oryza sativa
Hirudin (chống đông máu)
N. tabacum
Erythorpoetin
N. tabacum
α and β haemoglobin người
N. tabacum
Human muscarinic cholinergic receptors
N. tabacum
GM-CSF chuột
N. tabacum
Interleukin-2 và Interleukin-4
N. tabacum
Alkalinephosphatase nhau thai người
N. tabacum
α1-antitrypsin người
O. sativa
Hormone sinh trưởng người
N. tabacum
GM-CSF người
N. tabacum, O. sativa
 
Thực vật chuyển gen hiện nay được xem là hệ thống sản xuất rất kinh tế cho việc sản xuất các protein ngoại lai như kháng thể, enzyme và hormone. Sản xuất thương mại một số protein của vi khuẩn và động vật đã được tiến hành bằng thực vật. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của sản xuất protein dựa trên cơ sở thực vật là hiệu suất của protein ngoại lai hoặc nồng độ của sản phẩm được tích lũy trong sinh khối. Theo đó, người ta đã chú ý cải thiện sự biểu hiện gen ngoại lai trong cây chuyển gen thông qua việc phát triển các promoter tốt hơn, chọn lọc các dòng chuyển gen ổn định, và ức chế gen im lặng (silence gene). Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là sự đứt gãy protein ngoại lai đã làm giảm nồng độ của sản phẩm chức năng trong mô thực vật sau khi các phân tử được tổng hợp và lắp ráp. Sự đứt gãy protein ngoại lai đã làm bẩn sản phẩm với các đoạn protein mất hoạt tính, và người ta cũng gặp khó khăn khi loại bỏ các protein đứt gãy này trong các hoạt động thu hồi protein chức năng ở sản xuất quy mô lớn. Tìm hiểu chi tiết về vị trí và cơ chế của sự đứt gãy ở nội và ngoại bào là rất cần thiết để có thể phát triển phương pháp sao cho giảm thiểu được sự tổn thất protein sau dịch mã.
 
Theo nhập môn công nghệ sinh học của
Nguyễn Hoàng Lộc

X