Nguyên Lý Cơ Bản của Công Nghệ Sinh Học
Hotline
Nuôi cấy mô và nhân giống IN VITRO
Nuôi cấy mô (tissue culture) là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro...
Kỹ thuật chuyển GEN ở thực vật
Biến nạp thông tin di truyền là kỹ thuật sử dụng DNA tinh khiết để đưa vào cơ thể hay tế b...
Sản xuất các dược liệu sinh học
Thực vật là nguồn cung cấp các hợp chất hóa học dùng làm dược liệu rất có giá trị.
Các  PROTEIN tái tổ hợp
Protein tái tổ hợp (protein ngoại lai) là protein tự nhiên được cải biến bằng công nghệ DN...
VACCINE thực phẩm  (EDIBLE VACCINE)
Cho đến thời gian gần đây người ta vẫn sử dụng vaccine sống nhược độc làm kháng nguyên kíc...
Nấm ăn, nấm dược liệu
Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Viện Di truyền Nông nghiệp) cho biết đã tiến hành c...
Sản phẩm thương mại
Các sản phẩm sinh học được sản xuất bằng tế bào động vật có vú chủ yếu là các glycoprotein
GLYCOSYL hóa PROTEIN
Các glycoprotein có trình tự amino acid giống nhau, nhưng các cấu trúc oligosaccharide khá...
Môi trường nuôi cấy tế bào động vật
Nhu cầu dinh dưỡng của các tế bào động vật có vú lớn hơn vi sinh vật do, không giống các v...
Nuôi cấy động vật tế bào trên quy mô
Hệ thống lên men (fermentor) đã được sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn và nấm men từ rất lâu...
Công nghệ di truyền
Chuyển nạp và biểu hiện DNA ngoại lai trong tế bào eukaryote nuôi cấy in vitro được bắt đầ...
Công nghệ phôi động vật có vú
Công nghệ cấy truyền hợp tử hay còn gọi là công nghệ chuyển phôi là những kết quả của nhữn...

X