Các sản phẩm lên men vi sinh vật
Hotline
Các sản phẩm lên men vi sinh vật
Vi khuẩn có nhiều hình thái, kích thước và sắp xếp khác nhau. Đường kính của phần lớn vi khuẩn thay đổi trong khoảng 0,2 ¸ 2,0 m m, chiều dài cơ thể khoảng 2,0 ¸ 8,0 m m.
Sinh khôi vi sinh vật công nghệ lên men
Công nghệ thu sinh khối vi sinh vật là các quá trình nuôi cấy các chủng thuần khiết hoặc h...
Sản phẩm lên men vi sinh vật
Rượu đã được con người sản xuất và sử dụng rất lâu, vào khoảng 6.000 năm trước công nguyên...
Vi khuẩn
Vi khuẩn có nhiều hình thái, kích thước và sắp xếp khác nhau. Đường kính của phần lớn vi k...
Tái tổ hợp vi sinh vật
Không có một lĩnh vực nào của công nghệ sinh học thực nghiệm lại phát triển nhanh chóng nh...
Xạ khuẩn
Xạ khuẩn được phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên. Trong mỗi gam đất nói chung thường có t...

Thư viện ảnh


X