Công nghệ DNA tái tổ hợp
Hotline
Công nghệ DNA tái tổ hợp
Công nghệ DNA tái tổ hợp đã giúp các nhà khoa học thay đổi cơ chế tiến hóa của tự nhiên, sáng tạo ra sản phẩm của gen, tạo ra các dạng sinh vật mới
Gắn đoạn DNA/GEN vào VECTOR
Các enzyme hạn chế hiện diện trong hầu hết các tế bào vi khuẩn để ngăn cản DNA ngoại lai t...
Công nghệ giám định ADN hài cốt
Hiện nay trên thế giới sử dụng 4 công nghệ chủ yếu để giám định ADN hài cốt. Đó là dùng AD...
ENZYM giới hạn trong phân tich ADN
Hầu hết các phân tử ADN trong tự nhiên đều lớn hơn nhiều so với kích thước có thể thao tác...
 Tinh sạch và làm giàu  ACID NUCLIEC
Nghiên cứu tinh sạch và làm giàu acid nucleic của vi sinh vật trong các mẫu bệnh phẩm bằng...
Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Khác với sự di truyền qua nhân, di truyền tế bào chất do các gen trong các bào quan ti thể...

Thư viện ảnh


X