Công nghệ sinh học động vật
Hotline
Công nghệ sinh học động vật
Nhân bản vô tính là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di truyền và giống bố (hoặc mẹ) ban đầu bằng phương thức sinh sản vô tính.
Tế bào động vật
Tế bào động vật có thể được nuôi cấy trên các loại môi trường dinh dưỡng tổng hợp bên ngoà...
Tế bào động vật có vú đặc điểm
Các tế bào động vật là tế bào eukaryote, chúng được liên kết với nhau bởi các nguyên liệu ...
Công nghệ di truyền
Chuyển nạp và biểu hiện DNA ngoại lai trong tế bào eukaryote nuôi cấy in vitro được bắt đầ...
Công nghệ phôi động vật có vú
Công nghệ cấy truyền hợp tử hay còn gọi là công nghệ chuyển phôi là những kết quả của nhữn...
Nuôi cấy tế bào mầm
Năm 1998, Thomson và cs đã phân lập được tế bào ES từ phôi người và nhận thấy chúng khác v...
Nhân bản vô tính
Nhân bản vô tính là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di t...

Thư viện ảnh


X