Công nghệ sinh học động vật
Hotline
Công nghệ sinh học động vật
Nhân bản vô tính là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di truyền và giống bố (hoặc mẹ) ban đầu bằng phương thức sinh sản vô tính.
Sản phẩm thương mại
Các sản phẩm sinh học được sản xuất bằng tế bào động vật có vú chủ yếu là các glycoprotein
GLYCOSYL hóa PROTEIN
Các glycoprotein có trình tự amino acid giống nhau, nhưng các cấu trúc oligosaccharide khá...
Môi trường nuôi cấy tế bào động vật
Nhu cầu dinh dưỡng của các tế bào động vật có vú lớn hơn vi sinh vật do, không giống các v...
Nuôi cấy động vật tế bào trên quy mô
Hệ thống lên men (fermentor) đã được sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn và nấm men từ rất lâu...
Công nghệ di truyền
Chuyển nạp và biểu hiện DNA ngoại lai trong tế bào eukaryote nuôi cấy in vitro được bắt đầ...
Công nghệ phôi động vật có vú
Công nghệ cấy truyền hợp tử hay còn gọi là công nghệ chuyển phôi là những kết quả của nhữn...
Nuôi cấy tế bào mầm
Năm 1998, Thomson và cs đã phân lập được tế bào ES từ phôi người và nhận thấy chúng khác v...
Nhân bản vô tính
Nhân bản vô tính là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di t...

Thư viện ảnh


X