Chuẩn Đoán Bệnh
Hotline
Mạch chẩn
Muốn chẩn mạch, phải dùng trực giác và lý trí phối hợp để nhận định thể và trạng của mạch
Mắc bệnh do đâu
Nguyên nhân bên ngoài khó xâm nhập vào cơ thể nếu cơ thể khỏe mạnh. Nguyên nhân bên trong ...
Dấu hiệu báo chẩn
Khi cơ thể có sự xáo trộn (bệnh), sự xáo trộn đó được thông tin ra ngoài cơ thể dưới nhiều...
Bát pháp
Sau khi thăm khám, chẩn đoán người thầy thuốc lựa chọn một trong tám phương pháp điều trị ...

Thư viện ảnh


X