Mề đay
Hotline

Mề đay

Thường do phong thấp xâm nhập vào da thịt hoặc trường vị đang có uất nhiệt lại cảm pHải phong tà, tà khí tích lại ở  da, lông gây ra mề đay.
 
 
 
 
 
 
A- Đại cương
     Là 1 loại bệnh dị ứng ngoài da.
YHCT gọi là Ẩn Chẩn, Phong Chẩn, Phong Chẩn Khối Dân gian quen gọi là Mẩn Tịt, Phong Ngứa.
 B- Nguyên nhân
 Thường do phong thấp xâm nhập vào da thịt hoặc trường vị đang có uất nhiệt lại cảm pHải phong tà, tà khí tích lại ở  da, lông gây ra mề đay.
C - Triệu chứng
  Trên da nổi lên từng đám (về) nhiều ít, không đều, màu hồng hoặc xanh trắng, rất ngứa. Thường vài ngày hoặc có khi lâu hơn mới hết.
   Trên lâm sàng thường gặp 2 loại sau:
            + Do Phong Thấp: mề đay mầu trắng hoặc hơi hồng, thân thể nặng nề, nước tiểu trong hoặc hơi đục, rêu lưỡi trắng, nhờn và dầy.
            + Do Phong Nhiệt: mề đay mầu hồng tươi, khát, mặt có lúc bốc nóng, nước tiểu vàng, táo bón, rêu lưỡi vàng, mạch Phù Sác.
D - Điều trị
      1- Châm Cứu Học Thượng Hải : Sơ phong, hoạt huyết, châm Khúc Trì (Đtr.11) + Huyết Hải (Ty.10) + Tam Âm Giao (Ty.6) + Túc Tam Lý (Vi.36)  kích thích mạnh vừa, vê kim liên tục 1 - 3 phút.
            . Phong nhiệt nhiều, thêm Đại Chùy (Đc.14) .
            . Phong thấp nhiều thêm Âm Lăng Tuyền (Ty.9) .
            2- Hợp Cốc (Đtr.4) )  + Khúc Trạch (Tb.3) + Khúc Trì (Đtr.11) + Liệt Khuyết (P.7) + Ngư Tế (P.10) + Nội Quan (Tb.6)   Phế Du (Bq.13)  + Thần Môn (Tm.7) (Châm Cứu Tập Thành).
            3- Phong Trì (Đ.20)  + Tuyệt Cốt (Đ.39)  + Uỷ Trung (Bq.40) [xuất huyết] ( Biển Thước Thần Ứng Ngọc Long Kinh).
           4- Hợp Cốc (Đtr.4) +  Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Tam Âm Giao (Ty.6) (Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu).
           5- Đại Chùy (Đc.14)  + Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11)  + Ngoại Quan (Ttu.5) + Phong Thị  (Đ.31) + Tam Âm Giao (Ty.6)  + Túc Tam Lý (Vi.36) (Châm Cứu Học Giản Biên).
           6- Hợp Cốc (Đtr.4) + Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11)  + Ngoại Quan (Ttu.5) + Thiên Tỉnh (Ttu.10)  + Uỷ Trung (Bq.49) [đều châm tả ] (Châm Cứu Trị  Liệu Học).
           7- Bách Chủng Oa + Bách Chủng Phong + Cách Du (Bq.17) + Huyết Hải  (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Phong Môn (Bq.12)  + Phục Thố (Vi.32) + Suyễn Tức + Tỳ Du (Bq.20) + Tý Trung (Châm Cứu Học HongKong).
            8-  Chí Âm (Bq.67)  + Cách Du (Bq.17) + Dũng Tuyền (Th.1) ) + Đại Trữ (Bq.11) + Hoàn Khiêu (Đ.30) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Huyết Hải  (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Khúc Trạch (Tb.3) + Kiên Ngung (Đtr.15) + Uỷ Trung (Bq.40) (Lâm Sàng Đa Khoa Tổng Hợp Trị Liệu Học).
            9- Đại Chùy (Đc.14) + Huyết Hải  (Ty.10) Khúc Trì (Đtr.11)  đều châm tả .
            Có thể thêm Nội Quan (Tb.6)  + Tam Âm Giao (Ty.6)  + Túc Tam Lý (Vi.36)  + Thân Mạch (Bq.62) (Châm Cứu Học Việt Nam).
            10- Huyết Hải  (Ty.10)  0,8 thốn  + Khúc Trì (Đtr.11)  1,5 thốn ( ‘Trung Quốc Châm Cứu Tạp Chí’ số 21/1985).
 
                                                                                          Theo Từ điển tra cứu đông y dược : 
                                                                                           Lương Y: Hoàng Duy Tân
                                                                                           Lương Y: Trần Văn Nhủ

X