Tai ù _điếc
Hotline

Tai ù _điếc

Tai ù, điếc do nhiều nguyên nhân gây ra. Trên lâm sàng thường gặp chứng Tai ù, điếc do     thần kinh.
Tai ù do công năng thính giác bị rối loạn gây ra.
Tai điếc là công năng thính giác bị mất. Nhẹ là lãng tai, Nặng là điếc
 
 
 
 
 
 
A- Đại Cương
             Tai ù, điếc do nhiều nguyên nhân gây ra. Trên lâm sàng thường gặp chứng Tai ù, điếc do thần kinh.
             Tai ù do công năng thính giác bị rối loạn gây ra.
             Tai điếc là công năng thính giác bị mất. Nhẹ là lãng tai, Nặng là điếc.
 B- Nguyên Nhân
             . Thực Chứng : do Can Đởm hỏa vượng hợp với đờm trọc bốc lên.
            . Hư Chứng : do Thận suy, hư dương bốc lên.
 C- Triệu Chứng
             Trong tai nghe như có tiếng ve kêu, tiếng gió thổi, càng yên lặng càng nghe rõ, hoặc trong tai nghe yếu, không rõ hoặc không nghe thấy gì.
             + Do Can Đởm hỏa vượng bốc lên hợp với đờm trọc thì thường thấy chóng mặt, bừng nóng, mất ngủ, dễ tức giận.
             + Do Thận suy, dương hư bốc lên thường thấy chóng mặt, lưng đau, gối mỏi.
D- Điều Trị 
            1- Châm Cứu Học Thượng Hải : Dục âm, tiềm dương.
            . Huyệt chính : Ế Phong (Ttu.17) + Phong Trì (Đ.20) + Trung Chử (Ttu.3) .
            . Huyệt phụ : Hành Gian (C.2) + Phong Long (Vi.40) + Thái Khê (Th.3) + Thận Du (Bq.23) .
             . Cách Châm : châm nhóm huyệt chính, kích thích vừa, cách ngày châm 1 lần. 10-15 ngày là 1 liệu trình.
            Thực Chứng : thêm Hành Gian (C.2)  +  Phong Long (Vi.40) .
             Hư Chứng : thêm Thận Du (Bq.23) +  Thái Khê (Th.3) .
            2- Dương Cốc (Ttr.5) +  Dương Khê (Đtr.5) + Dịch Môn(Ttu.3) + Hạ Quan (Vi.7) + Quan Xung (Ttu.1) (Giáp Ất Kinh).
            3- Bá Hội (Đc.20) +  Dịch Môn (Ttu.2)   +  Dương Khê (Đtr.5) +  Ế Phong (Ttu.17) +  Hạ Quan (Vi.7)  +  Hàm Yến (Đ.4) + Lư Tức (Ttu.19) +  Nhĩ Môn (Ttu.21) + Quan Xung (Ttu.1) +  Thiên Song (Ttr.16) +  Thượng Quan (Đ.3) +  Trung Chử (Ttu.3) +  Tứ Bạch (Vi.2)   ( Thiên Kim Phương).
            4- Nhóm 1 : Thiên Dung (Ttr.17)  +  Thính Hội (Đ.2)  +  Thính Cung (Ttr.19)  +  Trung Chử (Ttu.3)  trị tai ù, tai điếc như ve kêu.
            Nhóm 2 : Dương Cốc (Ttr.5) +  Dương Khê (Đtr.5) +  Hiệp Khê (Đ.43) +  Khiếu Âm (Đ.11) + Kiên Trinh (Ttr.9)  +  Lạc Khước (Bq.8) + Thương Dương (Đtr.1) +  Tiền Cốc (Ttr.2) +  Uyển Cốt (Ttr.4)  trị tai ù (Tư Sinh Kinh).
            5- Tai Điếc : Bá Hội (Đc.20) +  Dương Cốc (Ttr.5) +  Dương Khê (Đtr.5) +  Hậu Khê (Ttr.3) +  Lạc Khước (Bq.8) +  Nhĩ Môn (Ttu.21)  +  Thính Cung (Ttr.19) +  Thính Hội (Đ.2)  +    Trung Chử (Ttu.3) + Uyển Cốt (Ttr.4)
             Lãng tai : Ế Phong (Ttu.17) +  Hiệp Khê (Đ.43)  +  Nhĩ Môn (Ttu.21)  + Phong Trì (Đ.20) +  Thính Cung (Ttr.19) +  Thính Hội (Đ.2) (Thần Ứng Kinh).
            6- Cứu Ế Phong (Ttu.17)  7 tráng +  Hợp Cốc (Đtr.4) +  Ngoại Quan (Ttu.5) +  Thận Du (Bq.23)) +  Thiên Lịch (Đtr.6) + Thính Cung (Ttr.19)   +  Thượng Tinh (Đc.23)  27 tráng ( Châm Cứu Yếu Lãm ) .
            7- Hợp Cốc (Đtr.4) + Thận Du (Bq.23) + Túc Tam Lý (Vi.36)(Châm Cứu Đại Thành).
            8- Ế Phong (Ttu.17) + Thính Cung (Ttr.19)(Bách Chứng Phú).
            9- Thực Chứng : Ế Phong (Ttu.17) +  Hiệp Khê (Đ.43) +  Thính Hội (Đ.2)  +  Trung Chử (Ttu.3) .
            Ngoại Cảm Phong Tà : thêm   Hợp Cốc (Đtr.4) + Ngoại Quan (Ttu.5).
            Can Đởm Hỏa Thịnh : thêm  Khâu Khư (Đ.40) + Thái Xung (C.3).
            Hư Chứng : Quan Nguyên (Nh.4)  +  Thận Du (Bq.23) (Bq.23)  (Châm Cứu Học Giảng Nghĩa).
            10- Ế Phong (Ttu.17) +  Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Nhĩ Môn (Ttu.21)  +  Thính Cung (Ttr.19)  +  Thính Hội (Đ.2)  + Trung Chử (Ttu.3) (Châm Cứu Học Giản Biên).
            11- Ế Phong (Ttu.17) +  Hợp Cốc (Đtr.4) +  Phong Trì (Đ.20) +  Quan Nguyên (Nh.4) + Thận Du (Bq.23) +  Thính Hội (Đ.2) (Trung Hoa Châm Cứu Học).
            12- Do Ngoại Cảm : châm tả Ế Phong (Ttu.17)  +  Hợp Cốc (Đtr.4) + Ngoại Quan (Ttu.5) + Phong Trì (Đ.20).
             Do Khí Bế : châm tả Ế Phong (Ttu.17) +  Thái Xung (C.3)  +  Thính Hội (Đ.2)  + Trung Chử (Ttu.3).
            Do Khí Hãm : châm bổ Bá Hội (Đc.20) +  Ế Phong (Ttu.17) +  Khí Hải (Nh.6) +  Thính Hội (Đ.2) +  Trung Quản (Nh.12) +  Túc Tam Lý (Vi.36).
•           Do Can Dương : châm tả Hành Gian (C.2)  +  Nhĩ Môn (Ttu.21) + Hiệp Khê (Đ.43) +  châm bổ Thái Khê (Th.3) +  Thính Cung (Ttr.19).
•           Do Thận Hư : châm bổ Quan Nguyên (Nh.4) +  Tam Âm Giao (Ty.6) + Thái Khê (Th.3) +  Thận Du (Bq.23) (Bq.23) +  Thính Cung (Ttr.19)  (Châm Cứu Trị  Liệu Học).
            13- Bá Hội (Đc.20) +  Ế Phong (Ttu.17)  +  Thính Hội (Đ.2)  +  Trung Chử (Ttu.3)  +  Ngoại Quan (Ttu.5) [kích thích vừa] ((Lâm Sàng Đa Khoa Tổng Hợp Trị Liệu Học). 
            14- Dịch Môn (Ttu.2) +  Dương Cốc (Ttr.5) +  Ế Phong (Ttu.17)   +  Hạ Quan (Vi.7) +  Hàm Yến (Đ.4) +  Hiệp Khê (Đ.43) +  Hội Tông (Ttu.7)  +  Khế Mạch (Ttu.18)  +  Kiên Trinh (Ttr.9)  +  Lung Huyệt +  Ngoại Quan (Ttu.5) +  Nhĩ Môn (Ttu.21) +  Phong Trì (Đ.20) +  Phù Bạch (Đ.10) +  Tam Dương Lạc (Ttu.8) +  Tăng Minh 2 +  Thiên Dũ (Ttu.16) +  Thiên Song (Ttr.16)  +  Thính Cung (Ttr.19) +  Thính Hội (Đ.2) + Thương Dương (Đtr.1) +  Thượng Quan +  Tứ Độc (Ttu.9) (Châm Cứu Học HongKong).
             15- Châm bình bổ bình tả  Ế Phong (Ttu.17) + Ngoại Quan (Ttu.5) + Thận Du (Bq.23) + Thính Cung (Ttr.19) (’Trung Quốc Châm Cứu’ số 28/1986).
 
 
Lương Y Hoàng Duy Tân
 
                                                                                        Lương Y Trần Văn Nhủ
 
Lương Y Lê Khánh Quyền 
 
Lương Y Lê Kinh Hạp
 
Bác Sỹ Lê Khánh Đồng 
 
Tham tri bộ lễ Lê Khánh lam ( Lê Quý Bác )

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio