Tâm thần phân liệt
Hotline

Tâm thần phân liệt

 Là 1 loại bệnh tâm thần, thường gặp nơi thanh và tráng niên. YHCT xếp vào loại “Điền cuồng”, “Bách Hợp Bệnh”. Điên thuộc Âm chứng, Cuồng thuộc Dương chứng.
 
 
 
 B - Nguyên nhân
            + Điên: do lo nghĩ quá độ, tân dịch bị ngừng trệ, đờm che lấp thanh khiếu gây ra.
            + Cuồng: do khí uất hóa ra Hoả, kết hợp với đờm trọc, Hoả của Can Đở m bốc lên, tâm thần bị quấy nhiễu gây ra bệnh.
            Ngoài ra, bệnh cũng còn có thể do di truyền, cảm nhiễm.
C - Triệu chứng
            + Điên: u uất, khờ dại, ngủ  nhiều, nói lẩm bẩm một mình, người cứng như khúc gỗ.
            + Cuồng: thích leo trèo lên cao, ca hát, chạy nhảy, xé quần áo, đánh chử người khác, la hét suốt ngày, không ngủ  cả  ngày lẫn đêm.
            + Bách Hợp Bệnh: ảo giác, ảo thính, luôn tự nghĩ mình bị ám hại, nói năng khoác lác, lúc nào cũng tự trách Bản thân.
D - Điều trị
            1- Châm Cứu Học Thượng Hải : Thanh Tâm, thông khiếu, khoát đờm, giáng trọc làm chính.
            . Điên: tiềm dương, tả  Hoả.
            . Cuồng: lý khí, khai uất.
            . Bách Hợp bệnh: dựa theo chứng trạng mà chọn huyệt.
Huyệt chính:
             Nhóm 1: Đại Chùy (Đc.14) + Định Thần + Phong Trì (Đ.20) + Cưu Vỹ (Nh.15) thấu Thượng Quản (Nh.13) + Gian Sử  (Tb.5)  thấu Chi Câu (Ttu.6) .
             Nhóm 2: Á Môn (Đc.15) + Bá Hội (Đc.20)  thấu Tứ Thần Thông + Ấn Đường thấu điểm giữa mũi + Kiến Lý (Nh.11) + Nội Quan (Tb.6) + Thông Lý (Tm.5) + Tam Âm Giao (Ty.6) .
            Huyệt phụ: Thính Cung (Ttr.19) + Ế Phong (Ttu.17) + Tinh Minh (Bq.1) + An Miên + Thần Đường (Bq.44) + Can Du (Bq.18) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Hổ Biên + Dương Lãng Tuyền (Đ.34) +  Lãi Câu (C.5) + Thái Xung (C.3) + Thiếu Thương (P.11) +  Lao Cung (Tb.8) + Đại Chung (Th.4) + Thần Môn (Tm.7) .
            Cách châm:
            + Cuồng: Dùng nhóm I, đồng thời có thể thêm Lao Cung (Tb.8) , Thiếu Thương (P.11) , Hợp Cốc (Đtr.4) , Thái Xung (C.3) , An Miên.
            + Điên: Dùng nhóm II, có thể phối hợp Đại Chung (Th.4), Dương Lăng Tuyền (Đ.34) , Lãi Câu (C.5), Thần Môn (Tm.7) .
            + Bách Hợp: Tùy chứng mà chọn huyệt.
            Thí dụ như ảo thính thêm Thính Cung (Ttr.19);  ảo giác thêm Tinh Minh (Bq.1) ... Huyệt Định Thần có thể châm xiên, hướng mũi kim lên, sâu đến 1,5 thốn, Đại Chùy  châm sâu 1,5 thốn; Á Môn sâu 1,5 thốn (huyệt này pHải lấy huyệt cho chính xác, khi châm pHải thận trọng).
            2-  Thập Tam Quỷ Huyệt: Nhân Trung (Đc.26) + Thiếu Thương (P.11) + Ẩn Bạch (Ty.1) + Đại Lăng (Tb.5) + Thân Mạch (Bq.62) [cứu châm] + Phong Phủ  (Đc.16) + Giáp Xa (Vi.6)  [ôn châm] + Thừa Tương (Nh.24) + Lao Cung (Tb.8) + Thượng Tinh (Đc.23). Nam dùng Hội Âm, Nữ dùng Ngọc Môn Đầu (huyệt ở  tại phía trước miệng âm đạo) + Khúc Trì (Đtr.11) (Hoả châm) + Hải Tuyền (châm ra máu).
            13 huyệt trên cứ theo thứ tự mà châm (Thiên Kim Phương).
            3- Cự Khuyết (Nh.14) , cứu 20 - 30 tráng + Tâm Du (Bq.15)  2 bên mỗi bên 5 tráng (Biển Thước Tâm Thư).
            4- Khúc Trì (Đtr.11) + Tuyệt Cốt (Đ.39) + Bá Lao + Dũng Tuyền (Th.1)  (Châm Cứu Đại Thành).
            5- Thiếu Hải (Tm.3) + Gian Sử  (Tb.5) + Thần Môn (Tm.7) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Hậu Khê (Ttr.3) + Phục Lưu (Th.7) + Ty Trúc Không (Ttu.23).      
            . Kèm si ngốc, dại khờ thêm Thần Môn (Tm.7) , Thiếu Thương (P.11) , Dũng Tuyền (Th.1), Tâm Du (Bq.15)  (Thần Ứng Kinh).
            6- Phi Dương (Bq.58) + Thái Ất (Vi.23) + Hoạt Nhục Môn (Vi.24) (Phổ Tế Phương).
            7- Huyệt chính: Đại Chùy (Đc.14) + Đào Đạo (Đc.13) .
            Huyệt phụ chia làm 2 nhóm:
            a - Phong Nham + Nhân Trung (Đc.26) +Tam Âm Giao (Ty.6) .
            b- Ế Minh + Hợp Cốc (Đtr.4)  thấu Lao Cung (Tb.8) + Túc Tam Lý (Vi.36) (Thường Dụng Trung Y Liệu Pháp Thủ Sách).
            8- Nhóm 1: Thiên Xung (Đ.9) + Phong Trì (Đ.20) + Bá Hội (Đc.20) + Công Tôn (Ty.4) +  Đầu Duy (Vi.8).
            Nhóm 2 : Thân Mạch (Bq.62) + Bá Hội (Đc.20) + Phong Trì (Đ.20) + Tâm Du (Bq.15) + Hậu Khê (Ttr.3) .
            Nhóm 3 : Ty Trúc Không (Ttu.23) + Nhân Trung (Đc.26) + Bá Hội (Đc.20) + Hợp Cốc (Đtr.4) .
            Nhóm 4 : Côn Lôn (Bq.67) + Bá Hội (Đc.20) + Phong Trì (Đ.20) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Hậu Khê (Ttr.3) + Thân Mạch (Bq.62) (Châm Cứu Học Giản Biên).
            9- Châm tả  Tâm Du (Bq.15) + Thần Môn (Tm.7) + Nhân Trung (Đc.26) + Nội Quan (Tb.6) + Phong Long (Vi.40) + Kiến Lý (Nh.11) + bổ Thái Xung (C.3)  (Châm Cứu Trị  Liệu Học).
            10- Nhóm 1 : Bá Hội (Đc.20) + Thuỷ Câu (Đc.26) + Bản Thần (Đ.13) +  Phong Trì (Đ.20) + Đại Chùy (Đc.14) + Thân Trụ (Đc.12) + Thiên Xu (Vi.25) + Thủ Tam Lý (Đtr.10) + Túc Tam Lý (Vi.36) + Hành Gian (C.2) + Thân Mạch (Bq.62) + Côn Lôn (Bq.67) + Đại Lăng (Tb.7).
            Nhóm 2 : Đại Chùy (Đc.14) + Bá Hội (Đc.20) + Thần Đình (Đc.24) + Dũng Tuyền (Th.1) + Thiếu Thương (P.11) + Gian Sử  (Tb.5) + Thân Trụ (Đc.12) + Cự Khuyết (Nh.14) + Phong Thị (Đ.31) +  Phong Phủ  (Đc.16) + Suất Cốc (Đ.8) + Nhân Trung (Đc.26) + Ẩn Bạch (Ty.1) + Đại Lăng (Tiết.7) + Cưu Vĩ (Nh.15) + Trung Quản (Nh.12) + Lao Cung (Tb.8) + Thân Mạch (Bq.62) (Lâm Sàng Đa Khoa Tổng Hợp Trị Liệu Học).
            11- An Miên 1, An Miên 2 (Châm Cứu Học HongKong).
            12- Tâm Hoả Thịnh:  tả  Hoả, trấn Tâm: châm tả  Lao Cung (Tb.8) + Gian Sử  (Tb.5) + Thuỷ Câu (Đc.26) + Thần Môn (Tm.7) + Thiếu Thương (P.11) (ra máu].
            . Đờm Thịnh:  Công Đờm, an Tâm, châm tả  Tâm Du (Bq.15) + Đại Lăng (Tb.7) + Thần Môn (Tm.7) + Phong Long (Vi.40) +Túc Tam Lý (Vi.36) + Nhân Trung (Đc.26) + Bá Hội (Đc.20) .
            . Hoả Thịnh Thương Âm: tư âm giáng Hoả, an thần định chí, châm bình bổ bình tả  Dũng Tuyền (Th.1) + Thái Khê (Th.3) + Tam Âm Giao (Ty.6)  +  Âm Khích (Tm.6) (Thực Dụng Châm Cứu Đại Toàn).
 
Theo Từ điển tra cứu đông y dược :  
 
                                                                                           Lương Y: Hoàng Duy Tân
 
                                                                                           Lương Y: Trần Văn Nhủ

X