Thúc (giục) đẻ
Hotline

Thúc (giục) đẻ

Là phương pháp áp dụng châm để thúc đẩy cho phụ nữ dễ đẻ  ở  giai đoạn thứ nhất lúc đẻ , tức là từ lúc bắt đầu cho đến lúc cổ Tử  cung mở  ra hoàn toàn. Phương pháp này rất thích hợp ngoại trừ các trường hợp do ngoại khoa
 
 
 
 
A - Đại cương
          Là phương pháp áp dụng châm để thúc đẩy cho phụ nữ dễ đẻ  ở  giai đoạn thứ nhất lúc đẻ , tức là từ lúc bắt đầu cho đến lúc cổ Tử  cung mở  ra hoàn toàn. Phương pháp này rất thích hợp ngoại trừ các trường hợp do ngoại khoa
B- Nguyên nhân
          Đối với phụ nữ mới đẻ  lần đầu: do tinh thần căng thẳng, rối loạn cơn co (Tử  cung) hoặc vỡ ối quá sớm.
           Hoặc do khí huyết suy kém, không đủ sức để rặn đẻ .
 C- Điều trị
           1- Châm Cứu Học Thượng Hải : Hoạt huyết, lợi khí, kiện vận bào cung.
            Huyệt chính: Hợp Cốc (Đtr.4) (Bq.31) + Tam Âm Giao (Ty.6) + Thứ Liêu (Bq.32) + Thượng Liêu. Kích thích vừa, vê kim liên tục 15 - 30 phút.
            2- Chí Âm (Bq.67)  cứu 3 tráng + Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Tam Âm Giao (Ty.6) [ đều cứu]  (Loại Kinh Đồ Dực).
            3- Hợp Cốc (Đtr.4) +  Khí Xung (Vi.30)  +  Kiên Tỉnh (Đ.21) + Tam Âm Giao (Ty.6) +  Trung Phong (C.4) +  Xung Môn (Ty.12)   (Phổ Tế Phương).
            4- Chí Âm (Bq.67) + Độc Âm +  Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Tam Âm Giao (Ty.6) (Châm Cứu Học Giảng Nghĩa).
             5- Trước khi đẻ châm Quan Nguyên (Nh.4)  +  Thứ Liêu (Bq.32)  +  Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Túc Tam Lý (Vi.36)  +  Tam Âm Giao (Ty.6)  +  trong lúc đẻ  châm Kiên Tỉnh (Đ.21)  +  Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Tam Âm Giao (Ty.6)  +  Thái Xung (C.3)  +  Côn Lôn (Bq.60)  +  Chí Âm (Bq.67)  (Châm Cứu Học Thủ Sách).
            6- Chí Âm (Bq.67) +  Côn Lôn (Bq.60)  +  Hợp Cốc (Đtr.4) + Tam Âm Giao (Ty.6)  +  Thái Xung (C.3) kích thích mạnh (Tân Châm Cứu Học).
            7- Hợp Cốc (Đtr.4)  + Túc Tam Lý (Vi.36).
            Hoặc Hợp Cốc (Đtr.4) + Tam Âm Giao (Ty.6).
            Có thể chọn 1 trong 2 nhóm trên,  mỗi huyệt châm xong,  kích thích mạnh 1 phút (thích hợp với trường hợp đã có dấu hiệu đẻ  rồi nhưng cổ Tử  cung mở  tương đối chậm,  không đủ sức để rặn) (Thường Dụng Trung Y Liệu Pháp Thủ Sách).
            8- Hoạt huyết,  lợi khí,  điều hòa co bóp của Tử  cung : châm Chí Âm (Bq.67) + Độc Âm +  Hợp Cốc (Đtr.4)  +  Tam Âm Giao (Ty.6).
            Ý Nghĩa: Hợp Cốc, Tam Âm Giao để hoạt huyết, lợi khí,  tăng cường co bóp của Tử  cung; Chí Âm + Độc Âm là 2 huyệt chính có tác dụng để thúc đẻ  (Châm Cứu Học Việt Nam).
 
 
Lương Y Hoàng Duy Tân
 
                                                                                        Lương Y Trần Văn Nhủ
 
Lương Y Lê Khánh Quyền 
 
Lương Y Lê Kinh Hạp
 
Bác Sỹ Lê Khánh Đồng 
 
Tham tri bộ lễ Lê Khánh lam ( Lê Quý Bác

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio