Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
Hotline

Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường

Công Nghệ Sinh Học môi trường là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật để sử dụng những khả năng sinh hóa to lớn của vi sinh vật ,thực vật , hay một  phần cơ thể của sinh vật
       
       Công Nghệ Sinh Học môi trường là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật để sử dụng những khả năng sinh hóa to lớn của vi sinh vật ,thực vật , hay một  phần cơ thể của sinh vật này để phục hồi bảo vê môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này 
X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio