Lục Phủ Ngũ Tạng
Hotline
Tạng tượng
“Tạng Tượng” là một thể thống nhất” mà quan sát cẩn thận và nghiên cứu nhiều lần ở con ngư...
Sinh lý và bệnh chủ yếu của tạng phủ
Mọi biểu hiện sinh lý, bệnh lý của ngũ tạng, lục phủ đều thông qua hệ thống kinh lạc đưa đ...
Bàn thêm về tạng người
Sự liên quan giữa tạng với phủ, tức là quan hệ biểu lý tương hợp. Tạng là âm là lý; phủ là...
Ngũ hành ngũ tạng
Theo thuyết Ngũ hành, mọi việc trên thế giới diễn ra bởi sự tương tác và sự kết hợp với nh...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio