Học thuyết Kinh Lạc
Hotline
 Đại cương về kinh lạc và huyệt
Mỗi đường kinh có liên hệ và biểu thị cho 1 Tạng phủ nhất định, do đó, có thể dựa vào cách...
Hệ thống kinh chính
Tuy phân chia ra làm 12 kinh với 12 tên gọi khác nhau nhưng giữa 12 kinh luôn có sự liên l...
 Hệ thống kinh cân
Tác dụng của kinh Cân là sắp nối các xương với nhau, tham gia duy trì sự liên lạc toàn thâ...
Hệ thống kinh biệt
Vì Kinh Biệt là những nhánh tách ra của Kinh Chính, nên tà khí ở các Kinh Chính bị thực th...
Hệ thống lạc mạch
Nối kết sự hoạt động liên lạc chủ yếu giữa 2 kinh có quan hệ Biểu Lý với nhau [qua các huy...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio