YHCT Đại Gia Đình DAIBIO
Hotline

Tin nổi bật

NỐI TIẾP DÒNG DÕI HỌ LÊ VỚI HOÀNG ĐẾ KHAI QUỐC LÊ THÁI TỔ, LÊ THÁNH TÔNG..., DAIBIO TRUYỀN THỐNG Y HỌC TỪ NĂM 1796 GỒM LƯƠNG Y HÀN LÂM LÊ NGUYỄN LỆ, THAM TRI BỘ LỄ LÊ QUÝ BÁC, HOÀNG GIÁP THƯỢNG THƯ NGUYỄN KHẮC NIÊM, BS. NGUYỄN KHẮC VIỆN, BS. LÊ KHÁNH ĐỒNG, GS. BS. LÊ KINH DUỆ, GS. BS. LÊ KHẮC THIỀN, GS. DS. LÊ KHÁNH TRAI, GS. VS. TSKH. BS. ĐÁI DUY BAN, THS. LÊ KHÁNH LINH...THEO ĐUỔI MỤC TIÊU:
 
BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠO ĐỘNG LỰC, CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.
 
DAIBIO ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BỘ Y TẾ CÂP ĐĂNG KÝ. NGHIÊN CỨU ĐẠT BẢNG VÀNG LƯU DANH, HUY CHƯƠNG VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH, BÁO SỨC KHỎE VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN, GIẢI THƯỞNG VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI PARIS - PHÁP. DAIBIO HỢP TÁC Y TẾ: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC QUỐC GIA HOA KỲ VÀ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, NHIỀU BỆNH VIỆN LỚN VÀ CHUỖI SIÊU THỊ TOÀN THẾ GIỚI.
 

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio