Công nghệ sinh học thực vật
Hotline
Công nghệ sinh học thực vật
 
Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Viện Di truyền Nông nghiệp) cho biết đã tiến hành chuyển giao công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu tại nhiều địa phương trên cả nước.
Nuôi cấy mô và nhân giống IN VITRO
Nuôi cấy mô (tissue culture) là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro...
Kỹ thuật chuyển GEN ở thực vật
Biến nạp thông tin di truyền là kỹ thuật sử dụng DNA tinh khiết để đưa vào cơ thể hay tế b...
Sản xuất các dược liệu sinh học
Thực vật là nguồn cung cấp các hợp chất hóa học dùng làm dược liệu rất có giá trị.
Các  PROTEIN tái tổ hợp
Protein tái tổ hợp (protein ngoại lai) là protein tự nhiên được cải biến bằng công nghệ DN...
VACCINE thực phẩm  (EDIBLE VACCINE)
Cho đến thời gian gần đây người ta vẫn sử dụng vaccine sống nhược độc làm kháng nguyên kíc...
Nấm ăn, nấm dược liệu
Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Viện Di truyền Nông nghiệp) cho biết đã tiến hành c...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio