Nhóm Thuốc
Hotline
Tính năng của thuốc
Là bản chất của vị thuốc tồn tại tự nhiên, có sẵn trong vị thuốc bao gồm: tính, vị, màu, m...
Quy chế thuốc độc y học cổ truyền
Chú ý khi dùng các loại thuốc độc phải có lọ kín dán nhãn và để vào khu vực riêng để phân ...
Sự cấm kỵ khi dùng thuốc
Trong Đông Y, để sử dụng thuốc một cách hiệu quả, cần chú ý một số điểm để điều trị hiệu q...
Các nhóm thuốc đông y trị bệnh
Thuốc có vị chua, sắc xanh qui vào kinh Can - Thuốc có vị đắng, sắc đỏ qui vào kinh Tâm ...

Thư viện ảnh


X