Nguyên Lý Cơ Bản Công Nghệ Sinh Học
Hotline
 Tinh sạch và làm giàu  ACID NUCLIEC
Nghiên cứu tinh sạch và làm giàu acid nucleic của vi sinh vật trong các mẫu bệnh phẩm bằng...
Sinh khôi vi sinh vật công nghệ lên men
Công nghệ thu sinh khối vi sinh vật là các quá trình nuôi cấy các chủng thuần khiết hoặc h...
Sản phẩm lên men vi sinh vật
Rượu đã được con người sản xuất và sử dụng rất lâu, vào khoảng 6.000 năm trước công nguyên...
Vi khuẩn
Vi khuẩn có nhiều hình thái, kích thước và sắp xếp khác nhau. Đường kính của phần lớn vi k...
Tái tổ hợp vi sinh vật
Không có một lĩnh vực nào của công nghệ sinh học thực nghiệm lại phát triển nhanh chóng nh...
Xạ khuẩn
Xạ khuẩn được phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên. Trong mỗi gam đất nói chung thường có t...
Gắn đoạn DNA/GEN vào VECTOR
Các enzyme hạn chế hiện diện trong hầu hết các tế bào vi khuẩn để ngăn cản DNA ngoại lai t...
ENZYM giới hạn trong phân tich ADN
Hầu hết các phân tử ADN trong tự nhiên đều lớn hơn nhiều so với kích thước có thể thao tác...
Phân lập ENZYME hòa tan
Thường các nhân tố ức chế protein phải được bổ sung để làm giảm ảnh hưởng phá huỷ của prot...
Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Khác với sự di truyền qua nhân, di truyền tế bào chất do các gen trong các bào quan ti thể...
Định công nghệ sinh học
Có nhiều định nghĩa và cách diễn đạt khác nhau về công nghệ sinh học tùy theo từng tác giả...

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio