Sản Phẩm
Hotline
Viện Công Nghệ Sinh Học thăm GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban ở DAIBIO
Ban Lãnh Đạo Viện Công Nghệ Sinh Học đến chúc Người Thầy Ngành Công Nghệ Sinh Học Việt Nam...
GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban nghiên cứu YHCT cùng DAIBIO
GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nghiên cứu thuốc YHCT cùn...
DAIBIO hướng dẫn phòng bệnh miễn phí 8/2023 cho tất cả mọi người.
Tại Chung Cư Trung Tâm Quận Nam Bắc Từ Liêm, chuỗi HealthCare cùng ThS. Lê Khánh Linh ở Tr...
DAIBIO hợp tác chặt chẽ với Chính Phủ Australia về nghiên cứu phát triển YHCT Việt Nam
Công ty Phòng Khám DAIBIO hợp tác chặt chẽ với Chính Phủ Australia về nghiên cứu phát triể...

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio