Mười hai kinh chính
Hotline
Mười hai kinh chính
Từ huyệt Lạc - Thiên Lịch chạy theo bờ ngoài cẳng tay vào huyệt Nguyên của  Phế là Thái Uyên. 
ĐƯỜNG KINH TỲ
Kinh Bệnh : Cơ thể ê ẩm, nặng nề, da vàng, lưỡi cứng đau, mặt trong chi dưới phù, cơ ở châ...
ĐƯỜNG KINH PHẾ
Kinh Bệnh : Hố trên đòn đau, đau kịch liệt thì 2 tay bắt chéo ôm ngực, mắt tối sầm, tim lo...
ĐƯỜNG KINH TÂM
Từ huyệt Lạc - Thông Lý vòng ngang bờ ngoài cánh tay để vào huyệt Nguyên của Tiểu Trường l...
ĐƯỜNG KINH THẬN
Khởi đầu từ dưới ngón chân út, chạy vào lòng bàn chân, xuất ra nơi chỗ lõm dưới mấu xươn...
ĐƯỜNG KINH CAN
Từ huyệt Lạc - Lãi Câu, chạy dọc theo kinh Chính đến bộ phận sinh dục và phân nhánh ở đó.
ĐƯỜNG KINH TÂM BÀO
Khởi đầu từ trong ngực, ở huyệt Chiên Trung thuộc Tâm Bào Lạc, đi xuống cơ hoành và phân n...
ĐƯỜNG KINH ĐẠI TRƯỜNG
Từ huyệt Lạc - Thiên Lịch chạy theo bờ ngoài cẳng tay vào huyệt Nguyên của Phế là Thái Uy...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio