Các ứng dụng trong môi trường
Hotline
Các ứng dụng trong môi trường
Công Nghệ Sinh Học môi trường là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật để sử dụng những khả năng sinh hóa to lớn của vi sinh vật ,thực vật , hay một  phần cơ thể của sinh vật
Xử lý nước thải
Cho đến nay, các chất thải trong hoạt động sống của con người đều được xử lý một cách tự n...
Phân hủy bùn hữu cơ
Quá trình xử lý cho hiệu quả tốt đối với các bùn thải và phân động vật là sự phân hủy yếm ...
Xử lý chất thải rắn
Các phương pháp xử lý chất thải rắn thường được sử dụng là chôn trong đất (landfilling) ho...
Bao vệ môi trường bắng CNSH
Xin giới thiệu một số thành tựu công nghệ sinh học của các nhà khoa học Việt Nam trong nỗ ...
Ứng dụng CNSH trong xử lý rác thải
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trấn Hà Tiên đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm...
Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
Công Nghệ Sinh Học môi trường là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio