Sinh học phân tử trong công nghệ gen
Hotline
Sinh học phân tử trong công nghệ gen
Chiều mạch mới đang được tổng hợp ( 5’-> 3’ ) thuận chiều với  hoạt động của ADN polymerase nên chỉ cần 1 đoạn ARN mồi duy nhất.
Kiến thức cơ bản về vi khuẩn
Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn và virus, nhưng vi khuẩn có đầy đủ đặc điểm của một vi sinh v...
Cơ chế quá trình nhân đôi ADN
Chiều mạch mới đang được tổng hợp ( 5’-> 3’ ) thuận chiều với hoạt động của ADN polymeras...
Phương pháp chuẩn đoán vi khuẩn
Các phương pháp cơ bản trong chuẩn đoán vi khuẩn: Phương pháp phân lập vi khuẩn, Cấy chuyể...
GEN ở vi khuẩn
Gen ở vi khuẩn quyết định 40% tốc độ tăng trưởng ở thực vật

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio