Các ứng dụng trong nông nghiệp
Hotline
Các ứng dụng trong nông nghiệp
Một trong những hướng nghiên cứu gần đây của công nghệ gen là chuyển gen ngoại lai vào thực vật với mục đích tạo ra kháng nguyên  để sản xuất các vaccine thực phẩm phòng bệnh cho người và động vật.
CNSH phát triển cho tương lai
Đó là khẳng định của hầu hết các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp trong và ngoài nước tại h...
GEN chuyển đổi giới tính ở DƯA MELON
Gen chịu trách nhiệm chuyển đổi giới tính ở dưa Melon cung cấp đầu mối về sự tiến hóa giới...
Nhóm HOÓC MÔN thực vật mới
Các nhà thực vật học đã tìm thấy đột biến phân nhánh không giới hạn ở đậu Hà Lan. Đột biến...
Thực vật ký sinh
Một nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí BMC Genomics, cho thấy rằng loài cây ký sinhRaffl...
Hiện tượng cây con sinh đôi
Mối liên hệ giữa Vitamin C và hiện tượng cây con sinh đôi có thể làm tăng sự sản xuất hạt ...
VACCINE thực phẩm
Một trong những hướng nghiên cứu gần đây của công nghệ gen là chuyển gen ngoại lai vào thự...

Thư viện ảnh


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio