Các sách Y Học của Đại Gia Đình DAIBIO
Hotline

Các sách Y Học của Đại Gia Đình DAIBIO

GS. VS. TSKH. Đái Duy Ban đã cùng với các nhà khoa học uy tín Đại Gia Đình DAIBIO viết tới 88 quyển sách - tính ra đến hơn chục ngàn trang sách thuộc các lĩnh vực hoá sinh, miễn dịch, ung thư, virus, vaccine, tế bào…
Có thể kể tên các đầu sách đó như sau:
1. Đái Duy Ban. Bệnh học màng tế bào.
Tổng hội Y học Việt Nam xuất bản 1984.
2. Đái Duy Ban. Kỹ thuật gen và các vấn đề nghiên cứu y học hiện đại.
Tổng hội Y học Việt Nam xuất bản 1985.
3. Đái Duy Ban. Ung thư và thông tin di truyền
Tổng hội Y Dược học Việt Nam xuất bản 1988.
4. Đỗ Đình Hồ, Đái Duy Ban. Sinh học phân tử và cuộc cách mạng trong sinh học
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1977.
5. Đái Duy Ban. Một số khái niệm hoá sinh hiện đại về cơ chế chuyển thông tin di truyền.
Trong quyển: Axit Nucleic và sinh tổng hợp Protein.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1978.
6. Đái Duy Ban. Một số khái niệm hiện đại về cơ chế hoá sinh di truyền trong sự điều hoà hoạt động gen ở tế bào cơ thể bậc cao.
Trong quyển: Axit Nucleic và sinh tổng hợp Protein.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1978.
7. Đái Duy Ban. Cơ chế hoạt động của virus gây ung thư loại ADN.
Trong quyển: Axit Nucleic và sinh tổng hợp Protein.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1978.
8. Đái Duy Ban. Cơ chế hoá sinh di truyền của virus gây ung thư loại ARN.
Trong quyển: Axit Nucleic và sinh tổng hợp Protein.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1978.
9. Đái Duy Ban, Đỗ Đình Hồ. Sinh học phân tử của màng tế bào.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1986 (157 trang)
10. Đái Duy Ban. Công nghệ gen trong sản xuất vaccin thế hệ mới, ứng dụng trong y học và nông nghiệp hiện đại.
Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Trung tâm Thông tin tư liệu 1994 (119 trang).
Đái Duy Ban và Lữ Thị Cẩm Vân.
11. Đái Duy Ban. Sinh học phân tử của một số virus và bệnh liên quan giữa động vật và người. Những phương hướng giải quyết hiện nay.
Viện Khoa học Việt Nam, Trung tâm Thông tin tư liệu, 1992.
Đái Duy Ban và Lê Thanh Hoà.
12. Đái Duy Ban. Công nghệ DNA trong chẩn đoán gen các bệnh nhiễm trùng và di truyền.
Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Trung tâm Thông tin tư liệu 1996.
13. Đái Duy Ban. Công nghệ DNA trong điều trị gen các bệnh hiểm nghèo.
Nhà xuất bản Y học 1998.
Đái Duy Ban và cộng sự.
14. Đái Duy Ban. Công nghệ gen và công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp hiện đại.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 1994.
Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân.
15. Đái Duy Ban. Công nghệ gen và công nghệ sinh học ứng dụng trong y dược học hiện đại. Nhà xuất bản Y học 1994. (141 trang)
Đái Duy Ban và Lữ Thị Cẩm Vân
16. Đái Duy Ban. Hoá sinh về ung thư. Lý luận và thực hành
Trường Đại học Y Huế 1994.
Đái Duy Ban và Phạm Khắc Lâm.
17. Đái Duy Ban. Hỏi và đáp về bệnh ung thư
Nhà xuất bản Y học, 1998.
Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân và cộng sự
18. Đái Duy Ban. Phòng bệnh ung thư: Cơ sở phân tử của lý thuyết và thực hành
Nhà xuất bản Y học, 1998. (230 trang)
Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân, Đái Thị Ngân Hà và Đái Thị Hằng Nga
19. Đái Duy Ban. Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng (tập I)
Nhà xuất bản Nông nghiệp 1996.
Đái Duy Ban và Lê Thanh Hoà.
20. Đái Duy Ban. Cell membrane and intracellular transducers of external signals.
Tổng hội Y dược học Việt Nam 1991.
21 - 28. Đái Duy Ban. Tổng biên tập các tạp chí hoá sinh y học hàng năm
29. Đái Duy Ban. Cơ sở phân tử của thông tin màng tế bào - Tổng hội Y Dược học xuất bản, 1999
30. Đái Duy Ban. Công nghệ hóa sinh sản xuất các enzym.
Trung tâm thông tin tư liệu thuộc Trung tâm KH-TN và CNQG, 1999
31. Đái Duy Ban. Công nghệ hoá sinh sản xuất thuốc.
Trung tâm thông tin tư liệu thuộc Trung tâm KH-TN và CNQG, 1999
32. Đái Duy Ban. Cơ sở phân tử của thông tin màng tế bào.
Tổng hội Y Dược học Việt Nam xuất bản 1991.
33. Đái Duy Ban. Cây trồng chuyển gen – một hướng công nghệ cao của công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y học.
Trung tâm thông tin tư liệu, 1998
Đái Duy Ban và Đái Thị Hằng Nga.
34. Đái Duy Ban. Động vật chuyển gen – một hướng công nghệ cao của công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y học.
Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Trung tâm thông tin tư liệu, 1998.
Đái Duy Ban và Đái Thị Hằng Nga
35. Đái Duy Ban. Cytokin phân tử.
Nhà xuất bản Y học. 1999.
Vũ Minh Thục và Đái Duy Ban.
36. Đái Duy Ban và cộng sự. Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng (Tập II)
Nhà xuất bản Nông nghiệp
37. Đái Duy Ban và cộng sự. Công nghệ sinh học đối với vật nuôi, cây trồng và môi trường (Tập III)
Nhà xuất bản Nông nghiệp
38. Đái Duy Ban và cộng sự. Vaccin Gumboro phòng chống bệnh suy giảm miễn dịch cho gia cầm
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2004 (219 trang)
39. Đái Duy Ban và cộng sự. Axit amin, dinh dưỡng, thuốc với công nghệ sản xuất
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2005 (202 trang)
40. Đái Duy Ban và cộng sự. Kỹ thuật về công nghệ sinh học ứng dụng trong nông sinh y.
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2004 (328 trang)
41. Đái Duy Ban và cộng sự. Dị ứng và miễn dịch phân tử trong bệnh lý tai mũi họng
Nhà xuất bản y học 2004 (535 trang)
42. Đái Duy Ban và cộng sự. Hoá sinh dị ứng và miễn dịch
Nhà xuất bản Y học 2003 (200 trang)
43. Đái Duy Ban và cộng sự. Sinh học phân tử của Hen và phương hướng điều trị
Nhà xuất bản Y học 2002 (200 trang)
44. Đái Duy Ban và cộng sự. Sinh học phân tử của ung thư vòm họng
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2003 (115 trang)
45. Đái Duy Ban và cộng sự. Sinh học phân tử của các bệnh gan và ung thư gan.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004 (196 trang)
46. Đái Duy Ban và cộng sự. Sinh học phân tử của ung thư vú.
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2006 (143 trang)
47. Đái Duy Ban và cộng sự. Khoa học đại chúng phục vụ nông nghiệp và nông thôn
Nhà xuất bản Nông nghiệp 1998 (120 trang)
48. Đái Duy Ban và cộng sự. Khoa học đại chúng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2003 (267 trang)
49. Đái Duy Ban và cộng sự. Khoa học đại chúng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2004 (192 trang)
50. Đái Duy Ban và cộng sự. Các hoạt chất tự nhiên trong phòng chống các bệnh hệ tim mạch
Nhà xuất bản Y học 2002 (227 trang)
51. Đái Duy Ban và cộng sự. Các hoạt chất tự nhiên phòng chữa các bệnh hệ tiêu hoá
Nhà xuất bản Y học 2005 (175 trang)
52. Đái Duy Ban và cộng sự. Các hoạt chất thiên nhiên trong phòng chống các bệnh ung thư
Nhà xuất bản Y học
53. Đái Duy Ban và cộng sự. Lương thực, thực phẩm trong phòng chống các bệnh hệ tiết niệu.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2003 (148 trang)
54. Đái Duy Ban và cộng sự. Lương thực, thực phẩm trong phòng chống các bệnh tim mạch.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2002 (119 trang)
55. Đái Duy Ban và cộng sự. Lưong thực, thực phẩm trong phòng chống ung thư.
Nhà xuất bản Nông nghiệp: Xuất bản lần 1 2001 (222 trang)
Xuất bản lần 2 2002 (222 trang)
56. Đái Duy Ban và cộng sự. Lương thực, thực phẩm trong phòng chống các bệnh đường tiêu hoá.
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2003 (160 trang)
57. Đái Duy Ban và cộng sự. Công nghệ gen.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2006 (207 trang)
58. Đái Duy Ban và cộng sự. Các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng trong phòng và chống một số bệnh.
Nhà xuất bản Viện Khoa học và CN Việt Nam.
59. Đái Duy Ban và cộng sự. Tế bào và sự phát triển
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (170 trang)
60. Đái Duy Ban và cộng sự. Cấu trúc cơ bản phân tử tế bào và mô (Struktrura funkcjonalna Kormórek i tkanek)
Nhà xuất bản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
61. Đái Duy Ban và cộng sự. Từ điển Hoá sinh học
Nhà xuất bản Y học 1983 (295 trang)
62. Đái Duy Ban và cộng sự. Cytokin phân tử và ứng dụng điều trị lâm sàng
Nhà xuất bản Y học 1999 (294 trang)
63. Đái Duy Ban và cộng sự. Kỹ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu
Nhà xuất bản nông nghiệp 2002 (66 trang)
Sách được xuất bản 3 lần
64. Đái Duy Ban và cộng sự. Những phát minh trong khoa học sự sống
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2005 (215 trang)
65. Đái Duy Ban và cộng sự. Những thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại trên thế giới và Việt Nam trong thời kỳ qua
Trung tâm thông tin tư liệu Khoa học và công nghệ quốc gia số 3-2003 (85 trang)
66. Đái Duy Ban và cộng sự. Hiệu đính: Từ điển giải thích công nghệ sinh học lương thực và nông nghiệp (Anh – Anh – Việt)
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004 (304 trang)
67. Đái Duy Ban. Can xi và màng tế bào
Tổng hội Y Dược học Việt Nam xuất bản 1987
68. Đái Duy Ban và cộng sự. Những vấn đề hoá sinh dinh dưỡng động vật (Tập 2)
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 1980 (230 trang)
69. Đái Duy Ban và cộng sự. Hoá sinh học tập I
Nhà xuất bản Y học 1980 (227 trang)
70. Đái Duy Ban và cộng sự. Hoá sinh học tập II
Nhà xuất bản Y học 1982 (543 trang)
71. Đái Duy Ban. Structure and function of normal and leukemic lymphocyte surface
Warsaw 1981 (138 trang)
72. Đái Duy Ban. Regulation of the alkaline phosphatase activity in the midgut epithelium of Galleria Mellonella larvae under varying nutritional conditions
Thesis for the doctor degree of Biological Sciences 1974 (105 trang)
73. Đái Duy Ban. Wiazanie wawnia i niektóre inne wtásciwósci blony plazmatycznej Komórek bialaczki lympatycznej L1210
Kosmos No1 trang 25-35, 1981.
Summary – Thesis for the doctor Science (Doktor – habill)
74. Đái Duy Ban. Bộ Giáo trình Hoá sinh sau Đại học gồm khoảng 800 trang
Hoá sinh phân tử Protein (127 trang)
75. Hoá sinh phân tử Gluxit (118 trang)
76. Hoá sinh phân tử lipit (51 trang)
77. Hoá sinh phân tử enzym (56 trang)
78. Hoá sinh phân tử Hormon (57 trang)
79. Hoá sinh phân tử Vitamin (63 trang)
80. Sinh học phân tử miễn dịch và các bệnh miễn dịch (100 trang)
81. Sinh học phân tử gen và các bệnh về gen (100 trang)
Cơ sở đào tạo sau Đại học của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh học 1997 – 1998
82. Đái Duy Ban và cộng sự. Khoa học đại chúng phục vụ hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nhà xuất bản nông nghiệp 2002 (223 trang)
83. Đái Duy Ban và cộng sự. Bệnh thường gặp ở tôm – phương pháp chẩn đoán và điều phòng trị
Nhà xuất bản nông nghiệp 1999 (144 trang)
84. Đái Duy Ban và cộng sự. Thuốc Đông Dược trong hỗ trợ điều trị HIV/AIDS
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2007 (200 trang)
85. Đái Duy Ban và cộng sự. Thuốc CADEF trong hỗ trợ điều trị ung thư - hạn chế tái phát và di căn của ung thư.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2007 (200 trang)
86. Đái Duy Ban và cộng sự. Sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh nghiện ma tuý
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2008 (200 trang)
87. Đái Duy Ban và cộng sự. Dị ứng và miễn dịch phân tử trong bệnh lý Tai – Mũi họng – Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Nhà xuất bản Y học 2004 (649 trang)
88. Đái Duy Ban. Hiệu đính và bổ sung sách “Kinh dịch và khoa học (cấu trúc mã nhị phân) của Đỗ Văn Sơn và Đức Minh 2007/287 trang.
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio