Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố của GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban ở Đại Gia Đình DAIBIO
Hotline

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố của GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban ở Đại Gia Đình DAIBIO

GS. VS. TSKH. Đái Duy Ban đã có 350 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới. Ở đây chúng tôi tuyển chọn và trích dẫn chỉ một số công trình ở Đại Gia Đình DAIBIO

1. Dai Duy Ban: (Công bố ở Nhật bằng tiếng Anh)
Adenosine Triphospha tases on Plasma
Membrane Surrounding Lipid Vacuoles in L 1210 lymphoid Leukemic Cells.
Cell structure and Function 5, 211-215, 1980.
2. Dai Duy Ban: (Công bố ở Nhật bằng tiếng Anh)
Cytochemical visualization of calcium binding to the plasma membrane of L 1210 lymphoid leukemic cells.
Acta histochem 65, 160 – 167, 1979.
3. Dai Duy Ban and J.Kawiak: (Công bố ở Balan tiếng Anh)
5’ – Nucleotidase of L 1210 Cells. Cytochemical and Kinetic Studies.
Folia Histochemica et Cytochemica, 29 – 36, 1979
4. Dai Duy Ban and Aleksandra Przetecka: (Công bố ở Balan bằng tiếng Anh)
Surface Coat of Plasma Membrane of L 1210 lymphoid Leukemia Cells. A Cytochemical study.
Folia Histochemica et cytochemica. 19, 3 – 10, 1981.
5. A. Przelecka and Dai Duy Ban: (Công bố ở Balan bằng tiếng Anh)
Visualization of Binding Sites of Calcium and its Analogue – Cadmium in Acanthamoeba Cells.
Acta Protozoologica 27, 135-140, 1988.
6. Dai Duy Ban and A.Przelecka: (Công bố ở Balan bằng tiếng Anh)
The influence of starvation on Ribonucleic acid and Protein Synthesis in the Mid-gut Epithelium of Galleria mellonells larvac.
Folia Histochemica et Cytochemica 11, 177-184, 1973.
7. Dai Duy Ban: (Công bố ở Balan bằng tiếng Balan)
Wiazanie wapnia i niekto’re inne wlasciwosci blony plazmatycnej komorek bialaczki limfatycznej L 1210
Kosmos 1, 25-35, 1981.
8. Dai Duy Ban: (Công bố ở Balan bằng tiếng Anh)
Influence of starvation on Metabolic Activities of the Midgut Epithelium of Galleria mellonella Larvae. Folia Histochemica et Cytochemica 12, 145-156. 1974.
9. Dai Duy Ban: Phan Chi, Nguyễn Văn Uôn (Công bố ở Việt Nam bằng tiếng Pháp)
Effects de L’ADN – extrait des cellules métastasiques des ganglions cervicaux des NPC – sur La prolifération des Lymphocytes en culture invitro.
Revue Médicale 1985.
10. Dai Duy Ban. et A. Przeleclka (Công bố ở Việt Nam bằng tiếng Pháp)
Nucléoside diphosphatase, thiamine pyrophosphatase et complexe Golgi des lymphocytes cancéreux. Les investigations de la cytochimie et de l’ultrastructure.
Revue Médicale 1984.
11. Dai Duy Ban and A.Przelecka (Công bố ở Việt Nam bằng tiếng Anh)
The studies on the mitochondrial ultrastructure and some enzymes associated with it of L 1210 lymphoid leukemic cells.
Revue Médicale 1987.
12. Nguyen Ngoc Dao, Dai Duy Ban, Nguyen Kim Dung, Nguyen Cong Thuy. (Công bố ở Việt Nam bằng tiếng Pháp).
E’tude des protéines sériques thermostabiles dans les cancers du tube digestif – Cause et méchanisme.
Revue Médicale 1987.
13. Dai Duy Ban (Công bố ở Việt Nam bằng tiếng Việt)
Các kết quả chính của công trình nghiên cứu sản xuất vacxin Gumboro phòng bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA) ở gà.
Tạp chí những thành tựu khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất Viện Khoa học Việt Nam, 30-1990.
14. Dai Duy Ban và 6 cộng tác viên khác.
Những nghiên cứu bước đầu về hàm lượng vitamin C trong cách chế biến thuốc chế tạo từ quả giã đào lộn hột của Thuận Hải bằng phương pháp oxy hoá bởi 2,6 dichlororophenol indophenol. Y học Việt Nam. 1, 33, 1988.
 
15. Dai Duy Ban và 4 cộng tác viên khác
Nghiên cứu phân tích thành phần hoá học và thuốc thử nghiệm hoạt tính sinh học của Hải sâm Việt Nam ở vùng biển Hải Phòng.
Y học Việt Nam 1, 33, 1988.
16. Dai Duy Ban
Màng bề mặt tế bào lympho ung thư với hoạt động của enzym phosphataza kiềm. Các nghiên cứu siêu hoá học tế bào điện tử.
Y học Việt Nam 6. 22, 1984.
17. Dai Duy Ban cùng 3 tác giả khác
Một số thay đổi miễn dịch của bệnh mày day và hen phế quản.
Y học chủ nghĩa 6, 34, 1984.
18. Dai Duy Ban
Enzym glucoza – 6 – photphataza và mạng lưới nội nguyên sinh trong tế bào lympho ung thư. Các nghiên cứu siêu cấu trúc và hoá học tế bào điện tử.
Y học Việt Nam 6, 1, 1984.
19. Dai Duy Ban cùng 5 cộng tác viên khác
Nghiên cứu nghiệm pháp hình thành các tinh thể khác nhau trong chẩn đoán phân biệt giữa viêm gan virut B, viêm gan do các virut khác và viêm gan do chất độc hoá học.
Y học Việt Nam 2, 4, 1990.
20. Đái Duy Ban cùng 2 cộng tác viên khác
Nghiên cứu thử nghiệm sinh học phản ứng giữa virut B và huyết thanh kháng thể viêm gan B.
Y học Việt Nam 2, 1, 1990.
21. Đái Duy Ban cùng 6 cộng tác viên khác
Những nghiên cứu chế tạo Pluriamin và các thử nghiệm tác dụng trên động vật và lâm sàng.
Tạp chí Y học Việt Nam 2, 11, 1990.
22. Đái Duy Ban và Ngô Tuấn Kỳ
Vitamin C trong y học và phương pháp chế biến quả điều (anacardium occidentale apple) dùng làm thuốc.
Y học Việt Nam 2, 23, 1990.
23. Đái Duy Ban và các cộng tác viên khác
Tách chiết Xystin và một vài nghiên cứu ứng dụng nó trong           y học.
Y học Việt Nam 2, 30, 1990.
24. Đái Duy Ban và 5 tác giả khác
Nghiên cứu tách chiết và làm sạch kháng thể chống kháng nguyên bề mặt virut viêm gan B (anti HBS) bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion trên DEAE-cellulose.
Y học Việt Nam 1, 9, 1988.
25. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự liên quan phân tử trong ung thư vòm mũi họng (NPC). Tìm hiểu nguyên nhân và quá trình bệnh lý.
Y học Việt Nam 4, 1, 1986.
26. Đái Duy Ban và 6 tác giả khác
Nghiên cứu tách chiết và làm sạch kháng nguyên bề mặt virut viêm gan B (anti HBS) bằng phương pháp sắc ký ái lực.
Y học Việt Nam 1, 17, 1988.
27. Đái Duy Ban
Peroxisom của tế bào lympho ung thư L 1210. Những nghiên cứu siêu cấu trúc và siêu hoá học tế bào.
Y học Việt Nam 6, 2, 1983.
28. Đái Duy Ban
Các enzym adénylate cyclase (AC) và nucléotide phosphodiestérase (NPDE) trong tế bào lymphocyte ung thư.
Các nghiên cứu hoá học tế bào điện tử
Y học Việt Nam 6, 28, 1983.
29. Đái Duy Ban và 2 tác giả khác
Xác định dietylnitrosamin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (SKLCA)
Tạp chí Hoá học 4, 30, 1984.
30. Đỗ Đình Hồ, Đái Duy Ban
Kết quả nghiên cứu về hoạt độ uropepsin của nước tiểu ở 50 thanh niên khoẻ mạnh và hoạt độ uropepsin của nước tiểu trước và sau khi ăn thịt
Y sinh hoá học 1, 20, 1969
31. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động các enzym dehydrogenaza trong vòng pentoza của tế bào màng ruột Gelleria mellonella dưới ảnh hưởng của những điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
Y sinh hoá học, 2, 34, 1974.
32. Đái Duy Ban
Lactoperoxidaza và kỹ thuật đánh dấu bề mặt màng tế bào bằng iot phóng xạ.
Hoá sinh y học 1, 76, 1980.
33. Đái Duy Ban Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động chuyển hoá proteolysis của tế bào màng ruột Galleria mellonella dưới ảnh hưởng của những điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
Y sinh hoá học 2, 46, 1974.
34. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động của enzym axit phophataza và quá trình cytolysis của tế bào màng ruột Galleria mellonella dưới ảnh hưởng của thay đổi các điều kiện ăn uống.
Y sinh hoá học 2, 38, 1974
35. Đái Duy Ban
Những nghiên cứu về siêu cấu trúc của tế bào lympho ung thư L. 1210
Hoá sinh Y học 1, 1, 1983.
36. Đái Duy Ban
Những nghiên cứu enzym màng tế bào và ung thư
Hoá sinh y học 4, 1, 1984.
37. Đái Duy Ban
Phương pháp đo lường sự hoạt động phóng xạ trên điện di gel poliacrylamit và sự áp dụng trong nghiên cứu sinh tổng hợp axit nucleic.
Y Sinh hoá học 1, 59, 1976.
38. Đái Duy Ban
Sự khu trú hoạt động enzym phosphataza kiềm trên điện di gel poliacrylamit.
Y Sinh Hoá học 1, 70, 1796.
39. Đái Duy Ban
Xác định trọng lượng phân tử của các protein bằng điện di gel polyacrylamit Sodium Dodecylsulfat.
Y Sinh Hoá học 1, 51, 1976.
40. Đái Duy Ban
Enzym trong các màng tế bào lympho ung thư.
Các nghiên cứu hoá học tế bào điện tử
Hoá Sinh Y học 1, 23, 1983.
41. Lê Văn Năm, Đái Duy Ban
Ung thư loại axit Deroxybibonucleic (ADN) – Một mô hình nghiên cứu bệnh ung thư truyền nhiễm ở Việt Nam.
Hoá Sinh Y học, 1984.
42. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động của các enzym Dehydrogenaza trong Lipogenessis của tế bào màng ruột Galleria M. dưới ảnh hưởng của những điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
Y sinh Hoá học 2, 23, 1974.
43. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động của các men Oxidoreductase trong vòng Kreb và chuỗi hô hấp tế bào trong tế bào màng ruột Galleria Mellonella dưới ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
S Sinh Hoá học 2, 41, 1974.
44. Đái Duy Ban
Kỹ thuật phóng xạ tự chụp trong nghiên cứu sinh tổng hợp Axit Nucleic và Protein enzym dưới kính hiển vi điện tử và quang học
Y Sinh hoá học 2, 28, 1975.
45. Đái Duy Ban
Kỹ thuật chiết axit Ribonucleic từ nhân Microsom và bào tương hoà tan.
Y Sinh Hoá học 2, 25, 1975.
46. Đái Duy Ban
Kỹ thuật phân đoạn tế bào nghiên cứu các bào quan chứa ARN bằng phương pháp siêu ly tâm lạnh.
Y Sinh Hoá học 2, 33, 1975.
47. Đái Duy Ban, Nguyễn Văn Vượng
Một vài cải tiến nhỏ trong phương pháp nghiên cứu khu trú hoạt động enzym phosphataza kiềm trên ruột, gan và thận của chuột bạch
Y Sinh Hoá học 2, 39, 1976.
48. Đái Duy Ban
Kính hiển vi điện tử và siêu cấu trúc của tế bào màng ruột Galleria Mellonella dưới ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
Y Sinh Hoá học 1,         , 1975.
49. Đái Duy Ban
Nghiên cứu sự thay đổi hoạt động của các men Dehydrogenaza trong quá trình đường phân của tế bào màng ruột Galleria M. dưới ảnh hưởng của những điều kiện dinh dưỡng khác nhau.
Y Sinh Hoá học 1, 41, 1975.
50. Đái Duy Ban
Tự phóng xạ chụp hình và sự sinh tổng hợp RNA và protit của tế bào màng ruột Galleria Mellonella.
Y Sinh Hoá học 1, 32, 1975.
51. Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Văn Uôn
Hoá học tế bào enzym phosphataza kiềm – kỹ thuật phát hiện và khu trú trên các mô.
Tai mũi Họng 2, 82, 1977.
52. Nguyễn Văn Hướng, Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân, Phạm Thị Thành, Nguyễn Văn Uôn:
Vitamin ở trong Amidan.
Tai, Mũi Họng 2, 56, 1974 .
53. Đái Duy Ban, Phan Văn Chi, Nguyễn Tài Lương
Kiểm tra sự tách chiết ADN từ hạch cổ của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng bằng quang phổ tử ngoại. Hội nghị chuyên đề ứng dụng các phương pháp phân tích quang phổ trong các ngành Y, Dược, Sinh học – Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước, trang 17, năm 1993.
54. Đái Duy Ban và cộng sự.
Xét nghiệm bằng phương pháp gen học và ứng dụng nghiên cứu chẩn đoán sớm một số bệnh nhiệt đới hiện nay ở Việt Nam. Tạp chí Y học học Việt Nam, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản số 11 năm 1996, tập 210, trang 55 (Đái Duy Ban, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải).
55. Đái Duy Ban và cộng sự.
Phân lập tách dòng và xác định trình tự gen kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B từ khối u của bệnh nhân ung thư gan. Tạp chí Y học Việt Nam, số 8, tập 219, 1997, trang 12. (Đinh Duy Kháng, Chu Hoàng Hà, Phạm Thuý Hồng, Nguyễn Thanh Thuý, Nông Văn Hải, Đái Duy Ban).
56. Đái Duy Ban và cộng sự
Tạo dòng phân tử và xác định trình tự nucleotide của đoạn gen đặc hiệu virus Eptein-Barr đã được phát hiện trong mô tế bào bệnh nhân ung thư vòm. Tạp chí Y học Việt Nam số 8, tập 219, 1997, trang 18 (Phạm thuý Hồng, Trương nam Hải, Nguyễn Thanh Tủy, Lê Văn Trường, Đinh Duy Kháng, Đái Duy Ban, Phan Thị Phi Phi).
57. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu chẩn đoán gen một số bệnh virus ở Việt Nam. Tạp chí Hoá sinh Y học, tài liệu nghiên cứu.
Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản 1997, trang 1 (Đái Duy Ban, Nông Văn Hải, trương Nam Hải, Đinh Duy Kháng, Phạm Duy Linh, Nguyễn Bích Yến và cộng sự).
58. Đái Duy Ban và cộng sự
Ứng dụng phản ứng chuỗi (Polymerase chain reaction – PCR) để xác định các Marker phân tử ở người.
Tạp chí Hóa Sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1997, trang 34 (Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Đái Duy Ban).
59. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu các gen trong chẩn đoán và điều trị ung thư: Oncogenes và antiôncogenes.
Tạp chí Hoá Sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1998, trang 1 (Đái Duy Ban, Hoàng Thị Minh Châu, Nguyễn Văn Vũ, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Thị Bích Nga, Lữ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Kim Xuyến, Đoàn Thị Thanh Hương, Phan Xuân Đọc, Lưu Thuý Liên, Hoàng Trọng Ngọc).
60. Đái Duy Ban và cộng sự
Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh nhiễm virus viêm gan B (HBV).
Tạp chí Hoá Sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1998, trang 14 (Trần Hoài Nam, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải, Đái Duy Ban, Bạch Vọng Hải).
61. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu tách chiết DNA-Plasmid và sử dụng enzym cắt giới hạn E-CoRI để phân tích DNA mã hoá kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg).
Tạp chí Hoá sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1998, trang 44 (Trần Hoài Nam, Phạm Thuý Hồng, Đinh văn Kháng; Đái Duy Ban, Bạch Vọng Hải ).
62. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu xây dựng phương pháp chẩn đoán gen bệnh ung thư máu ở người Việt Nam.
Tạp chí Hoá sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1997, trang 54 (Đái Duy Ban, Hoàng Thị Minh Châu, Nông Văn Hải, Bạch Vọng Hải).
63. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu thuốc và thực phẩm cho người từ vật nuôi chuyển gen.
Tạp chí Hoá sinh Y học, tài liệu nghiên cứu, Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản năm 1998, trang 69 (Đái Thị Hằng Nga, Đái Duy Ban, Trần Hoài Nam).
64. Đái Duy Ban và cộng sự
Ứng dụng kỹ thuật PCR lồng (nested PCR) để phát hiện ADN của virus viêm gan B trong khối u của bệnh nhân ung thư gan. Proceedings National Biotechnology conference, 1999, p. 1151. (Đinh Duy Kháng, Nguyễn Văn Vũ, Đái Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Nga, Đỗ Đức Vân, Nguyễn Xuân Hùng và cộng sự).
65. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật gen chẩn đoán ung thư gan nguyên phát (hepatocellular carcinoma) tại bệnh viện Việt - Đức.
Proceedings National Biotechnology conference, 1999, p. 1335. (Đái Duy Ban, Đinh Duy Kháng, Nguyễn Văn Vũ, Đái Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Nga, Đỗ Đức Vân, Nguyễn Xuân Hùng và cộng sự).
66. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật gen chẩn đoán ung thư vòm mũi hong (Nasopharyngical carcinoma) tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
Proceedings National Biotechnology conference, 1999, p. 1438. (Trương Nam Hải, Đái Duy Ban, Phạm Công Hoạt, Hoàng Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Bích Nga, Lê Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đình Phúc và cộng sự).
67. Đái Duy Ban và cộng sự
Nghiên cứu sự liên quan kháng nguyên giữa virus viêm gan vịt và virus viêm gan B người bằng phản ứng trung hoà và ELISA. Đăng trong: Các báo cáo Khoa học của Hội Hoá sinh Y dược quốc gia lần thứ nhất năm 1996 trang 108. (Đái Duy Ban, Lê Thanh Hoà, Phạm Công Hoạt).

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio