Tiến Sĩ Bác Sĩ Lữ Thị Cẩm Vân
Hotline

Tiến Sĩ Bác Sĩ Lữ Thị Cẩm Vân

Tiến Sĩ Bác Sĩ Lữ Thị Cẩm Vân
 
Ngày sinh: 04/12/1944
Quê quán: Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa
1963 - 1969: Tốt nghiệp Bác Sỹ tại Trường Đại Học Y Hà Nội
1969 - 1989: Trưởng phòng Giải Phẫu Bệnh Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương. Đạt khen thưởng chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến
1982 - 1989: Tiến sĩ Y Khoa tại Trường Đại Học Y Hà Nội
1972 - 1990: Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân quận Hai Bà Trưng
1990 - 1991: Nghiên cứu sinh tại Cộng Hòa Ba Lan
1992 - 1999: Chuyên gia nghiên cứu về ung thư thực nghiệm tại Viện Công Nghệ Sinh Học - Viện Khoa Học Việt Nam

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio