[Nguyễn Khắc Viện] Các nhà Nho Việt Nam
Hotline

[Nguyễn Khắc Viện] Các nhà Nho Việt Nam

Các nhà Nho Việt Nam
 
 
Chủ thể phải hoàn toàn vâng lời và tận tụy.
Con trai phải hết lòng hiếu thảo. Anh em phải sống hòa thuận. Vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng nhau. Bạn bè phải giữ lòng thành để củng cố đức hạnh của con người (nhân). Bố mẹ phải cải thiện bản thân để giáo dục con cái của họ. Thầy và trò phải đối xử với nhau theo những nguyên tắc tốt đẹp. Những người đứng đầu các gia đình phải cạnh tranh với nhau trong việc tuân thủ các nghi thức. Con trai phải kính trọng cha mình, và em trai, người lớn tuổi của mình. Các bà vợ không được làm phật ý chồng. Trong các cộng đồng địa phương, tình cảm và sự tôn trọng phải phổ biến giữa người già và người trẻ. Hỗ trợ về văn hóa phải được cung cấp để tăng lợi nhuận và tránh tai họa. Người ta không được lợi dụng sức mạnh của mình để đàn áp kẻ yếu. Người ta không được biến các làn đường công cộng thành khu vườn của riêng mình. Người ta không được biến các con sông và kênh rạch thành các hồ chứa và ao của riêng mình. Lợi nhuận thu được từ núi, rừng, sông, đầm lầy phải được chia cho dân chúng. Những người đàn ông có đức hạnh phải được chọn làm trưởng khu (phường), xã, thôn. Người ta phải cống hiến hết mình cho các ngành nghề của mình và thể hiện sự tiết độ trong các bữa tiệc của làng. Người ta không được yêu cầu những người có quyền lực thay mặt người ta đưa ra các đề xuất trong các vụ kiện pháp luật. Trong các cuộc cãi vã, người ta không được lợi dụng những người già yếu để khiến những người vô tội lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu cầu bị phá hủy và đường bị hư hỏng, người ta phải sửa chữa chúng theo phương tiện của mình. Những quan chức giữ sổ đăng ký không được thay đổi chúng. Không được xâm phạm khuôn viên lăng tẩm, lăng mộ các quan có công và làm hư hỏng. Đàn ông và phụ nữ không được trở thành thầy phù thủy hoặc thầy cúng và thực hành các giáo lý sai lầm. Gia đình có tang không được tổ chức lễ Trung Nguyên.
Người ta không được coi thường hoặc tỏ ra thiếu háo hức trước sự chứng kiến ​​của các quan lại và cấp trên của mình. Người ta không được si mê và phản bội mọi người. Trong hôn nhân, nền tảng gia đình mới là điều quan trọng chứ không phải sự giàu có. Trong việc tuân thủ các nghi thức tang lễ, một người sẽ làm theo ý của mình và không ai được phép can thiệp vào việc được gia đình người quá cố chiêu đãi đồ ăn và thức uống.
Có tất cả 47 bài báo. Các dịch vụ quản lý, kiểm tra (thừa phát, kiểm tra) ở mỗi tỉnh (xu), các cơ quan chức năng ở mỗi quận, huyện (châu) nên sao chụp lại và trưng bày tại các phòng công vụ. Các trưởng làng (xã phường) nên làm một tấm biển và treo ở đình làng; Vào dịp họp mặt công chúng, họ sẽ làm quen với nam và nữ, già và trẻ, về những nguyên tắc này để họ biết họ phải làm gì để cải thiện phong tục.
 
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (Các văn bản và bình luận hình thành một tấm gương hoàn chỉnh về lịch sử Việt Nam được thiết lập trên hoàng lệnh, chương 33 thế kỷ 19)
 
 
Theo BS. Nguyễn Khắc Viện
Nhà xuất bản ngoại văn năm 1979

The Confucian scholars in Vietnamese
 
 
The principles of education of the people are hereby made known once again.
In brief, the subject (than) must be totally obedient and devoted.
Imperial annotation in matter of education, nothing is more important than this: the subject must show total and devoted obedience. This text began with this principle, but was it possible to apply it at that time? There lies the question. As for the rest, is it worth mentioning?
The son must evin ce filial piety. Brothers must live in concord. Husbands and wives must love and respect each other. Friends must remain sincere in order to consolidate their virtue of humanity (nhan). Parants must improve themselves in order to educate their children. Masters and pupils must treat each other according to good principles. Heads of families must vie with one another in observing the rites. Sons must respect their fathers, and younger brothers, their elders. Wives must not vex their husbands. In local communities, affection and respect must prevail between old and young people. Multual assistance must be provided in order to increase profit and avoid calamities. One must not take advantage of one’s strength to oppress the weak. One must not turn public lanes into one’s own garderns. One must not transform rivers and canals into one’s own reservoirs and ponds. Profits derived from mountains, forests, rivers and swamps must be divided among the population. Virtuous men must be chosen as chiefs of quarters (phuong), communes (xa) villages (thon) and hamlets (trang). One must devote oneself to one’s trades and show temperance in village banquets. One must not ask powerful men to make recommendations on one’s behalf in law suits. In quarrels, one must not make use of aged or weak people in order to make innocent people share in one’s woe. If bridges are destroyed and roads damaged one must repair them according to one’s means. Those officials who keep registers must not alter them. One must not encroach upon the grounds of imperial mausoleums and the tombs of meritorious mandarins and damage them. Men and women must not become sorcerers or soothsayers and practise the wrong doctrines. Families in mourning must not celebrate the Trung Nguyen festival.
One must not be disrespectful or show a lack of eagerness in the presence of mandarins and one’s superiors. One must not delude and betray people. In marriage, it is the family background that counts, not wealth. In observing funeral rites, one will do according to one’s means, and nobody is allowed to inists on being treated to food and drink (by the family of the deceased).
There are 47 articles in all. The services of administration and inspection (thua hien ty) in each province (xu), the authorities in each prefecture and district (chau) should make a copy of this and display it in public affairs rooms. The village headmen (xa truong) should make a poster and hang it in the communal houses; on the occasion of public gatherings, they will acquaint men and women, old and young, with these principles so that they will how what they must do in order to improve customs.
Kham Dinh Viet Su Thong Giam Cuong Muc (Texts and Commentaries Forming a Complete Mirror of the History of Vietnam Established on Imperial Order, Chap. 33 19th century)
 
 
According to Medical Doctor Nguyen Khac Vien
Vietnam foreign language publishing house in 1979
 


X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio