Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO
Hotline
Lọ Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO 100g
Lọ Bột Đông Trùng Hạ Thảo Daibio 100g dùng trong vòng 10 ngày. Với một đợt liệu trình sẽ nên dùng tr...
Giá: vnđ
Lọ Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO 200g
Lọ Bột Đông Trùng Hạ Thảo Daibio 200g dùng trong vòng 20 ngày. Tốt nhất là nên dùng 1 đợt 1 tháng - ...
Giá: vnđ
Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO 400g
Hộp Bột Đông Trùng Hạ Thảo Daibio 400g dùng trong vòng 40 ngày. Với đợt liệu trình này, sau khi dùng...
Giá: vnđ
Hộp Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO 300g
Đông trùng hạ thảo Daibio của Việt Nam là nấm Cordyceps sinensis ở trên cả đầu và đuôi sâu nhộng xén...
Giá: vnđ
Bột Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO 500g
Hộp viên hoàn cứng Đông Trùng Hạ Thảo Daibio 500g dùng trong vòng 50 ngày. Tốt nhất là nên dùng 1 đợ...
Giá: vnđ

X