Hotline
Thực vật ký sinh
Một nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí BMC Genomics, cho thấy rằng loài cây ký sinhRaffl...
Hiện tượng cây con sinh đôi
Mối liên hệ giữa Vitamin C và hiện tượng cây con sinh đôi có thể làm tăng sự sản xuất hạt ...
VACCINE thực phẩm
Một trong những hướng nghiên cứu gần đây của công nghệ gen là chuyển gen ngoại lai vào thự...

X