Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học
Hotline
VACCINE thực phẩm
Một trong những hướng nghiên cứu gần đây của công nghệ gen là chuyển gen ngoại lai vào thự...
Bao vệ môi trường bắng CNSH
Xin giới thiệu một số thành tựu công nghệ sinh học của các nhà khoa học Việt Nam trong nỗ ...
Gây độc tế bào trực tiếp
Có một cách mà hệ thống miễn dịch dùng để loại bỏ các tế bào lạ hoặc các tế bào của bản th...
Phân hủy bùn hữu cơ
Quá trình xử lý cho hiệu quả tốt đối với các bùn thải và phân động vật là sự phân hủy yếm ...
Xử lý nước thải
Cho đến nay, các chất thải trong hoạt động sống của con người đều được xử lý một cách tự n...
GEN ở vi khuẩn
Gen ở vi khuẩn quyết định 40% tốc độ tăng trưởng ở thực vật
Phương pháp chuẩn đoán vi khuẩn
Các phương pháp cơ bản trong chuẩn đoán vi khuẩn: Phương pháp phân lập vi khuẩn, Cấy chuyể...
Cơ chế quá trình nhân đôi ADN
Chiều mạch mới đang được tổng hợp ( 5’-> 3’ ) thuận chiều với hoạt động của ADN polymeras...
Kiến thức cơ bản về vi khuẩn
Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn và virus, nhưng vi khuẩn có đầy đủ đặc điểm của một vi sinh v...
Công nghệ tế bào gốc
Là công nghệ nghiên cứu tìm kiếm, duy trì và khai thác các ứng dụng của tế bào gốc
Các tế bào miễn dịch
Hệ thống miễn dịch bao gồm nhiều cơ quan và các mô có tính đa dạng về cấu trúc và chức năn...
Các tế bào MONO
Hệ thống các tế bào đơn nhân làm nhiệm vụ thực bào bao gồm các tế bào mono lưu hành trong ...

X

Tin Nóng

yout twitter fb-thich-daibio