Hotline
Các khái niệm và nguyên lý
CNSH công nghiệp bao gồm lĩnh vực
+ sản xuất các loại enzyme như amylase, cellulase và protease dùng trong công nghiệp dệt, công nghiệp xà phòng và mỹ phẩm, công nghiệp bánh kẹo...
Khoa học  kinh tế công nghệ sinh học
Một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học hiện đại
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Các chế phẩm sinh học dùng trong bảo vệ cây trồng vật nuôi, như: vaccine, thuốc trừ sâu bệ...
Vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học
Công nghệ DNA tái tổ hợp đã giúp các nhà khoa học thay đổi cơ chế tiến hóa của tự nhiên, s...
CNSH công nghiệp và thực phẩm
CNSH công nghiệp bao gồm lĩnh vực + sản xuất các loại enzyme như amylase, cellulase và pr...

Thư viện ảnh


X