Các ứng dụng trong y duọc
Hotline
Các ứng dụng trong y duọc
Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã tạo ra tế bào gan bằng cách tái lập các tế bào gốc lấy từ các mẫu da của bệnh nhân, mở ra một phương pháp điều trị mới hứa hẹn hiệu quả đối với các bệnh về gan.
Công nghệ nano
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ nano London (LCN) tại UCL đang sử dụng một phươ...
Ứng dụng CNSH trong điều trị bệnh
Trên thế giới, hiện những kỹ thuật tiên tiến trong phân tích ADN cũng như công nghệ tế bà...
Tạo mô não từ tế bào gốc
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ đã tạo ra các mô não chức năng của con người t...
Tạo tế bào gan từ da người
Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã tạo ra tế bào gan bằng cách tái lập các tế bào gốc lấ...

Thư viện ảnh


X